Община Свищов продължава да трупа отпадъци в „закрито“ депо

Община Свищов продължава да транспортира и изхвърля отпадъци в сметище, което закрито от Регионалната инспеция по околната среда и водите – Велико Търново в края на юли 2016 г. Общината е била задължена да пренасочи сметоизвозването към новото регионално депо за отпадъци в с. Санадиново, което събира боклука на още четири общини – Никопол, Белене, Левски и Павликени. Въпреки че е закрито с мотив, че не отговаря на стандартите и изискванията за складиране и третиране на отпадъци на вътрешните и европейските нормативни актове, градското сметище на община Свищов по никакъв начин не е преустановило експлоатацията си.

Допълнително хората от региона недоволстват, тъй като в края на 2016 г. Общинският съвет на Свищов вдигна драстично таксата им за смет заради увеличаването на транспортните разходи, а се оказва, че самите отговорни длъжностни лица са съпричастни към извършваните нарушения.

„Жители на Свищов ни сигнализираха за нарушаване на разпоредбите за закриване на сметището от страна на служители на общината. Проблем има и с обособяването на десетки незаконни сметища около вече закритото депо, на които се изхвърлят безконтролно битови и строителни отпадъци, както и такива от въведената наскоро в експлоатация пречиствателна станция на града. Това е и причината хората да подадат жалба до Министерство на околната среда и водите и до РИОСВ – Велико Търново. Ние като партия ще сезираме за нарушенията и Омбудсмана“, заяви Лидия Чорбанова, член на Националния изпълнителен съвет на „Движение 21“.

Според жителите на Свищов има сериозна опасност от замърсяване, тъй като отпадъците се разграждат и поемат от почвата и атмосферата в непреработен вид, защото на това място няма изградена и сепарираща инсталация. Всичко това създава реална опасност за живота и здравето на хората, животните и околната среда.