Повишаване на доходите, съдебна реформа и преструктуриране на икономиката са сред основните приоритети на Коалиция „АБВ-Движение 21“

Повишаване на доходите, съдебна реформа и преструктуриране на икономиката са сред  основните приоритети на коалиция „АБВ-Движение 21“, която ще се яви под номер 8 на предстоящите избори.  Това обявиха съпредседателите на обединението Константин Проданов и Татяна Дончева, по време на представянето на предизборната платформа на коалицията. Пълният текст на платформата може да бъде изтеглен от ТАЗИ ВРЪЗКА.

„Целта на икономическата ни платформа е да се преборим с драстичната бедност в страната“, заяви председателят на АБВ Константи Проданов. Той представи основните акценти в предизборната кампания на коалицията в областта на икономиката и доходите. „Това, което ние предлагаме е,  нарастването на минималната работна заплата от настоящото ниво 460 лв. на ниво 700 лв. в края на четиригодишния период. Това е ръст от 10-11 % на година съвместим с темповете от последните години  и е  напълно възможно и постижимо. Считаме, че е необходимо и въвеждане на диференцирането на по-висока ставка на минималната работна заплата за висшисти, които работят на позиции, които изискват висше образование“, посочи още той.

Коалиция „АБВ – Движение 21“ ще се бори активно за премахване на плоския данък. По думите на Проданов трябва да се въведе необлагаем минимум, равен на нивото на минималната работна заплата в момента от 460 лв., след това плавна тристепенна скала и пределна данъчна ставка от 20%. Според изчисленията след промяната 90 процента от хората ще плащат по-малко или толкова, колкото плащат и в момента, но тежестта ще се разпределя по-справедливо.  Водещо ще бъде и въвеждането на семейното подоходно облагане.

Според Проданов държавата трябва да подходи отговорно и  при преструктурирането на икономиката. „Предлагаме и създаване на държавен фонд за иновации и високо-технологични експортни производства с начален капитал от 1 млрд. лв., към който да се привлече и частно финансиране в размер на около половин милиард лева. Необходимо е и създаването на контролен орган, който да следи разходването на средства по обществени поръчки надхвърлящи 100 000 лева“.

В заключение на изложението си Проданов заяви, че коалиция „АБВ-Движение 21“ ще търси стимули за малкия и среден бизнес. Като пример той посочи данъчни и кредитни облекчения за фирми, които реинвестират голяма част от доходите си и подобряват квалификациите на персонала си, а също така и облекчаване на административните режими, въвеждането на електронното управление  и намаляване на размера на таксите за обслужване до размера на тяхната реална себестойност.

Лидерът на „Движение 21“  Татяна Дончева представи приоритетите на коалиция по отношение на съдебната реформа. По думите и тя трябва да бъде радикална, за да постигне целите си, а именно качествено и бързо правосъдие. „Тя включва усилия за свикване на Велико народно събрание, за да се промени Конституцията именно в частта за отмяна на ВНС. Необходимо е и конституционно закрепване на гаранциите за правото на гражданите за справедлив процес и на засилена защита срещу държавата. Промените в съдебната система трябва да обхванат и избора на главен прокурор от Народното събрание, или назначаване от президента с мандат от 5 – 7 години“, каза Дончева.

Според нея излизането на прокуратурата от съдебната система в сегашният и вид е зедължително. Това включва промяна на функцията, статута и правомощията на прокурорите. Сред мерките Дончева добави и ограничаване на правото на Главния прокурор и други висшестоящи представители на обвинението да дават задължителни методически указания на по-нисшестоящите от тях, както и премахването на несменяемостта на прокурорите и др.  Част от другите предложения са за преобразуване на Националната следствена служба в специализирана разследваща структура към Главния прокурор, промяна на Закона за съдебната власт и други.

По думите Татяна Дончева е необходимо и намаляване и премахване на таксите при малки дългове, както и при спиране на изпълнението по искане на длъжника, а също така и  механизъм за защита от свръх задлъжнялост и приемане за Закон за гражданския фалит.

Културата също ще е сред основните приоритети на коалиция „АБВ – Движение 21“. Сред мерките са увеличаване на средствата за сектора и нов модел на финансиране от смесен тип,  промяна в Закона за хазарта, за да могат приходите от тази дейност да отиват не само за спорт, но и за култура. Ще се търси и промяна в Закона за радиото и телевизията и предвиждане на квота за българска музика.

В здравния сектор ще се търси преминаване от клинични пътеки към диагностично свързаните групи и трансформирането на болниците от търговски дружества към лечебни заведения, за да не се гледа на пациентите като на стока. Това обяви зам.-председателят на АБВ Мариана Тодорова която представи приоритетите в областта на социалната сфера, образованието и здравеопазването. Не на последно място от политическото обединение ще настояват за премахването на пръстовия отпечатък и таксата за посещение при личен лекар на лицата, придобили право на пенсия.

„В следващия парламент ние ще продължим да настояваме за поетапното  въвеждане на безплатни детски ясли и детски градини и ще го поискаме още при гледането на новата процедура по бюджета за 2017 г. Предлагаме също така през втората година майчинството да се изравни с размера на минималната работна заплата, но да не се обвързва с нея, тъй като това ще обрече вдигането на минималното трудово възнаграждения.  Ще насърчаваме майките към връщане на работното място, като идеята е те да вземат пълният размер на майчинството за първата и втората година заедно със заплатата.

„В социалната сфера, ние например ще предложим един механизъм за индексация на всички пенсии, като коефициента по заместването да е 1.3 , т.е. пълното въвеждане на „Швейцарското правило“.

„По отношение на образование и наука. Ще искаме парите за образование да нараснат от 3.6 на 5 процента от БВП, а учителските заплати да нарастват с темпа на минималната работна заплата, около 10 година, както и да има допълнителни възнаграждения за учители, които отиват да работят в изоставащи райони. Ще искаме отмяна на държавното финансиране за частните училища. Предлагаме също да има обвързване на социалните помощи с определени рестрикции. Министерство на образованието да изготви критерии за образователен минимум . И родителите да имат право да получават социални помощи , само ако детето покрива този критерии,който ще е под формата на тест за образователен минимум. По отношение на висшето образование, ние смятаме, че е време да се прекъсне порочната практика: „парите следват студента“, а държавата да насочи финансирането към специалности от които има нужда, като приоритетни следва да бъдат техническите, математическите – инженерните специалности. Предвидили сме мярка за защита на хуманитарните науки. Предлагаме още създаването на „Фонд иновации“, с който ще се стимулират учените от БАН , където предвиждаме и стартовата заплата за младите учени да е в рамките н две минимални работни заплати, за да има мотивация за нашите млади умове“.

В заключение Марияна Тодорова подчерта, че неин личен приоритет, част и от програмата на коалиция „АБВ – Движение 21“ ще бъдат младежките и женски политики. По думите й правата на жените на работното място в страната още не са достатъчно защитени, много често те получават и по-ниско трудово възнаграждение от колегите си мъже за същите дейности, а всяка четвърта жена в страната е обект на насилие, което е недопустимо в държава с демократични устои, член на Европейския съюз.

Пълният текст на платформата можете да изтеглите от ТУК