Позиция във връзка с изявленията на подалия оставка заместник-председател на ПП Движение 21 Симеон Славчев

Във връзка с изявленията на подалия оставка заместник-председател на ПП Движение 21 Симеон Славчев, Националният изпълнителен съвет заявява, че възприема предприетите действия като логично следствие от отдавна снетото доверие на редица от поддръжниците и членовете на партията. В последните месеци господин Славчев трайно изведе в приоритет реализацията на личния си интерес над общите цели, въпреки многократните заявки за екипна работа. Нереализираните лични претенции намериха отражение в слаба ангажираност, неефективна и дори деконструктивна работа по време на последната предизборна кампания. Нещо повече, много наши членове и симпатизанти се демотивираха и оттеглиха от активни ангажименти, разочаровани от отношението, маниерите и методите на работа на Симеон Славчев.

Националният изпълнителен съвет категорично отрича и неверните твърдения за начина на взимане на решения в партията. Не можем да приемем за достойно поведението на  г-н Славчев, който никога не е изказвал на заседания на ръководните органи подобни възражения.

Като достойно обаче бихме приели оттеглянето на г-н Славчев от участие в Столичния общински съвет, където е избран с подкрепата, заради работата и не на последно място авторитета на всеки един от хората в Движение 21 по отделно.