Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Позиция на Градски съвет – София – Движение 21

Позиция на Градски съвет – София

НИС на ПП Движение 21

Един от основните приоритети в работата на политическа партия „Движение 21“ е създаването на достъпна среда за всички граждани в Република България.

Достъпността е основна ценност на съвременното общество, защото повишава капацитета на обществото като цяло. Чрез достъпността всички граждани, които имат затруднения получават възможност за независим живот, образование, труд и социален живот. Достъпната урбанизирана среда е от ключово значение за всички хора, най-вече за хората, в напреднала възраст и хората с увреждане, но следва да е право и за майките с детски колички, а не пречка за свободно придвижване в градска среда, както и за всеки един гражданин.

Конвенцията за правата на хората с увреждания казва, че дискриминация по признак увреждане е и липсата на „разумни улеснения“. Разумните улеснения кореспондират с „всякакви необходими и подходящи модификации и приспособления, необременяващи излишно или непропорционално околните, когато такива са необходими за всеки конкретен случай, за да се осигури на даден индивид с увреждания пълноценно и равнопоставено с околните възползване от и упражняване на всички негови човешки права и основни свободи.“

Конвенцията за правата на хората с увреждания, която България ратифицира в началото на 2012 г., е документ, даващ необходимите условия за пълноценен и лишен от дискриминация живот за хората с увреждания, но фактически Конвенцията не се прилага у нас.

Тук е мястото да припомним, че през 2016 г. по инициатива на „Движение 21“, Столичният общински съвет прие декларация, с която се ангажираше, че ще отстоява правото на всеки гражданин на свободно и безопасно придвижване в София. Като последващ резултат от инициативата ни, в края на 2017 г. беше разработена и стратегия за достъпност. Днес можем да заявим, че това се оказа един „мъртвороден“ документ.

София, като европейска столица, би трябвало да дава пример на останалите градове в страната, за това как се изгражда адекватна достъпност и как се дава възможност на всички граждани, без изключение, да се придвижват по улиците безпрепятствено, но е повече от очевидно, че управлението на столицата търпи пълен провал в изграждането на достъпна градска среда.

Всекидневно ставаме свидетели на случаи, доказващи, че се харчат колосални средства за ремонти, строежи и обновления, направени некачествено и без замисъл как да бъде от полза на всички хора.

Трябва да е ясно, че достъпността е комплексно понятие и не е възможно осигуряване на достъпност за граждани с един вид увреждане, а за граждани с друг вид увреждане да няма такава. Или още по-красноречиво казано, когато се прави едно улеснение за едни хора с увреждания, то да представлява опасност за други хора с увреждания.

Всекидневно сме изправени пред парадокси, като скосяването на тротоарите, които трябва да бъдат пригодени за хората на инвалидни колички, но ако бъдат само скосени, те представляват опасност за незрящите хора, защото придвижвайки се по тротоара, който плавно се скосява, те изведнъж се озовават на пътното платно, което застрашава техния живот. Този пример е абсолютно потъпкване на наредбата, която ясно казва, че „преди скосяване, трябва да има ивица за внимание, която указва на незрящия, че следва промяна на маршрута.“

Парадоксален и абсолютно несъвместим с изискванията за достъпна градска среда е и небезизвестния ремонт на улиците „Граф Игнатиев“ и „Солунска“. Проект с изключително висока финансова стойност, създаващ абсурдна достъпност. Трамвайната спирка пл. „Гарибалди“ е своеобразна плетеница ивици за информация и плочки за внимание, наподобяваща повече ребус, а улеснение за придвижване на незрящи хора, а в двата края на спирката, водещите линии изхвърлят незрящия директно на трамвайното трасе!

Абсолютно абсурден и необясним е и фактът, че водещите линии за незрящи отвеждат трасето в стена, с риск за живота и здравето на незрящия гражданин!

Изхождайки от посочените по-горе нередности, настояваме незабавно да се предприемат нормативни мерки за включването в заданието на всеки проект, на всяка обществена поръчка за ремонти дейности, на изрична клауза за прилагането на нормите за пълноценна достъпност и всеки обект първо да бъде оценяван за съобразност с тях и едва след това да бъде пускан в експлоатация. 

Настояваме за адекватна и безусловна оценка за достъпност за всички, без оглед на уврежданията или затрудненията.

Настояваме да се преустановят абсурдните пречки пред достъпността в София! София все повече изостава от водещите цивилизовани градове, въпреки че очевидно се инвестират много финансови средства. Видно е също така, че средствата, с които трябваше нашата столица да скъси дистанцията от развитите градове, са изразходвани единствено и само на теория.