Позиция на НИС на „Движение 21“ относно опитите за налагане на цензура в БНТ

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ осъжда категорично опитите да бъде налагана цензура в Българската национална телевизия. Настояването за „по-разчупени“ предавания, с „по-малко говорене“ за да бъдат продукциите „по-популярни“, „гледаеми“ и „качествени“ са фалшиви аргументи, прикриващи намерения за отнемане свободата на словото, на избор на теми и събеседници, за намеса в журналистическата работа с цел манипулация на зрителите.

Случващото се в БНТ на практика е стъпка към разпростирането на медийния монопол на определена групировка и върху обществената телевизия. С явното или прикрито съдействие на управляващите, както и поради пасивността на опозицията, в ръководството на БНТ проникнаха лица, налагащи стил, реторика и поведение, характерни за огромната част от българските медии.
Пренасянето и в обществената телевизия на практиките на цензура, списъци на подходящи и неподходящи гости за дискусионни предавания, дежурни говорители и анализатори по всички теми, правилни и неправилни въпроси, ще нанесе много сериозно и трайно увреждане на вече значително деформираната среда за публична комуникация.

Подкрепяме стремежа на журналистите в БНТ да съхранят характера на телевизията като обществен оператор, носещ отговорност за изграждане на обществен интегритет, плурализъм, култура и гражданското самосъзнание.

Не приемаме и всячески ще се противопоставяме на ширещата се практика, средствата за масово осведомяване да бъдат превръщани в инструменти за пропаганда, за манипулация на общественото мнение или за дискредитиране на неудобни общественици, политици, бизнесмени. Този медиен модел, съпровождан с циничен, профански и ругателен език стимулира агресията и задълбочаващите се конфликти във всички сфери на обществения живот. Налагането и възприемането на такъв тип отношения уврежда не само отделните личности, но и способността на обществото като цяло да взаимодейства ефективно, да намира адекватни решения на общи проблеми, да осъществява общ напредък и успешно развитие.