Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Позиция на НИС относно модернизацията на армията – Движение 21

Позиция на НИС относно модернизацията на армията

Приемането от Народното събрание на двата проекта за инвестиционни разходи за отбрана – за придобиване на бойни самолети и на патрулни кораби, е стъпка в посока осъществяване на необходимата модернизация на въоръжените сили. Не можем да си затваряме очите за факта, че българските въоръжени сили са в мизерно състояние – както   авиацията, така и флотата, така и сухопътните войски.

Успешното, ефективно и ефикасно реализиране на дългосрочен модернизационен проект, простиращ се далеч извън срока на един управленски мандат, със стойност милиарди левове, предполагащ значителен лобистки и корупционен натиск, е сериозно предизвикателство за ангажираните институции и специалисти.

Държим да изкажем безпокойството си, че ускорените темпове, с които настоящето правителство дава ход на два от важните проекти за придобиване на нови въоръжения и техника, особено този за патрулните кораби, крият сериозни рискове за неефективно изразходване на средствата. Опитът на други държави от бившия Източен блок показва че е възможно разходите да нараснат значително при недобро планиране. Особено важно е да бъде гарантирано финансирането и в следващите управленски мандати.

Смятаме, че България следва да поеме предизвикателството за превъоръжаването на армията. Вече е натрупана солидна експертиза сред специалистите по планиране, по управление на проекти, по внедряване на новата техника и въоръжения, в научната общност, учебните заведения, българската отбранителна индустрия. Отбранителният сектор следва да получи възможност, без лобистко или корупционно влияние, да реализира и развие потенциала си.

За нас модернизацията на въоръжените сили не трябва да бъде просто разход за покупка на някаква стока. Тези проекти трябва да бъдат обвързани с ясно измерими ползи за отбранителните способности на армията, с инвестиции и навлизане на нови производствени технологии – военни и граждански – в български компании, с разкриване на нови, устойчиви работни места на територията на страната.

Нарастването на разходите за отбрана до два или повече процента от Брутния вътрешен продукт ще бъде гигантско прахосничество, ако не води до повишаване способностите на Въоръжените сили да изпълняват мисиите си – да отбраняват страната, да участват в поддържането на международния мир и сигурност, да се включват в поддържането на сигурността в мирно време. За да се постигне това, трябва проектите за модернизация да се изпълняват балансирано, в комплекс и да се допълват взаимно.

В условия на недостиг или неефективно изразходване на финансови средства в ключови сектори като образование, здравеопазване и социална политика, повишените разходи за отбрана трябва да бъдат подложени на стриктен контрол. Процедурата по изпълнението на проектите да бъде максимално прозрачна – както при взимане на решение, така и при възлагането, и при контрола на изпълнението.

Нямаме доверие на настоящето правителство и Народно събрание, че имат намерение и способност да въведат необходимото ново ниво на прозрачност и отчетност. Ефективният демократичен контрол предполага воля за налагане на върховенството на закона и ефективно изпълнение на правомощията и на парламента, и на правителството, и на съдебната система.

Ако обществото приеме да предостави отново значителни по размер средства на управление, подчинило държавните институции на мафията, следва да има готовност мобилизира енергия и ресурси за наблюдение и за натиск за повече прозрачност, отчетност и контрол. В противен случай, вместо за модернизация на армията и инвестиции в местните предприятия, парите ще потънат в блатото на корупцията, на черните партийни каси, на олигархичните мрежи, оплели властта.