Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
ПОЗИЦИЯ относно незаконната намеса на държавни институции в отношенията между частни фирми – Движение 21

ПОЗИЦИЯ относно незаконната намеса на държавни институции в отношенията между частни фирми

НИС на ПП Движение 21

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ призовава да бъдат прекратени незаконосъобразните действия от страна на държавата по отношение на частни предприятия от отбранителната индустрия и незабавно да бъдат прекратени правомощията на министъра на икономиката.

Отнемането на лиценза на Емко ЕООД за внос и износ на отбранителни продукти, прекратяването на договорите на дружеството с Кинтекс, намеренията за национализация на Дунарит АД са поредица от действия, целящи подчиняване и овладяване на значими предприятия от страна на „неясни“ субекти, преследващи своя интерес.

Активната роля на държавата и конкретно на министъра на икономиката в този престъпен сценарий не съдейства за налагането на върховенство на закона, не защитава неприкосновеността на частната собственост съгласно разпоредбите на Конституцията. За да обслужи мафиотски интереси, държавата е склонна да причини щети за стотици милиони на отбранителната индустрия, да пожертва работните места на хиляди български граждани, да навреди трайно на образа на страната като място за инвестиции и стопанска дейност.

Публичната власт вече е овладяна до такава степен от неясни, задкулисни интереси, че възпрепятства ефективното функциониране на правовата държава и демократичния модел.

Не сме учудени, че действията на парламентарната опозиция са изцяло имитационни, не целят да предизвикат незабавно прекратяване на беззаконията и отстраняване на отговорните длъжностни лица. За нас от години е ясно че хора на ключови ръководни позиции в БСП, ГЕРБ и ДПС са част от механизма  за укрепване на мафиотското статукво и за злоупотреби с публични ресурси, поради което няма да позволят премахването на този модел за управление на държавата.

Изразяваме учудването си от по-скоро пасивното отношение на преобладаващата част от българските предприемачи, в лицето на основните работодателски организации. В настоящите условия, неизвестното около следващото посегателство върху собствеността или върху свободата на стопанска инициатива не е „дали“, а „кога“ и „на кого“ ще се случи. Мълчанието на лидерите на българския бизнес ще бъде сигнал, че приемат за нормална тази криминална среда в икономиката, който ще прозвучи ясно както в страната, така и в чужбина.

Напомняме на българските граждани, че апатията, незаинтересоваността, примирението – не само към злоупотребите на местната и централната власт, но и към ежедневните, банални нередности и нарушения, с които се заобикаляме, са всъщност причината обществото ни да не може да се справи с несправедливостта, беззаконието, неравенствата, бедността и заради това за все повече хора България да изглежда непривлекателно място за живот.

Ние от Движение 21 продължаваме да не приемаме в сегашния им вид отношенията в политиката, в икономиката, в обществото. Няма да престанем да търсим решения и съмишленици, за да променим олигархично-мафиотския модел на развитие на България и за да върнем доверието на хората в институциите и в политиката. Първостепенната ни цел е установяване на устойчив демократичен модел на управление, в който публичните институции гарантират върховенството на закона, справедливостта, равенството в правата и свободите на гражданите. Без наличието на това базисно условие е невъзможно да се реализират ефективни идеи и политики в икономиката, образованието, здравеопазването и другите ключови за успешното развитие на страната сфери.

Не се съмняваме, че все повече наши съграждани осъзнават необходимостта от сътрудничество и общи действия в името на тази основополагаща цел, дори и при наличието на различия относно политиките в други важни области.

 

30 септември 2017 г.