Позиция относно противодействието на мутрите и мафията

Действията на партиите и силите на статуквото от последните месеци ясно показват намеренията им да имитират промени, за да запазят влиянието си върху ключови позиции в съдебната система.

Основния елемент от стратегията за реформа в съдебната система – конституционните промени, бяха внесени в Народното събрание в минимален вариант. При окончателното приемане на закона отпаднаха съществени предложения, което на практика не просто спъва, а обезсмисля заявката за реформа в правосъдието. Проблеми в съдебната система и слабостите във функционирането на правовата държава продължават да стоят неразрешени.

Изтеклите записи от разговори между високопоставени магистрати разкриват връзки и зависимости в съдебната система, водещи до незаконна намеса на лобисти, политици и магистрати в работата на съда.

Зачестилите дръзки убийства и други форми на насилие говорят за критична слабост или отсъствие на институциите в секторите сигурност и правосъдие.

Всичко това е следствие от наложеният мафиотски модел на задкулисно, олигархично управление, основан върху широка мрежа от човешки и материални ресурси за контрол върху политически партии, правоохранителната и правосъдната система, значими части от икономиката, медиите.

Движение 21 ще продължи да следва заявените си приоритети за реформа в правосъдието. Без ефективно разследване, обвинение и правораздаване, значителна част от бюджетните и от европейските средства влизат в ръцете на мафиотски структури и служат за укрепване на задкулисните зависимости. Промяната трябва да се случи, защото е осъзната необходимост. Защото именно съдебната система може да отстрани мафията от институциите.

Развитието на политическата ситуация в България показва, че на следващите парламентарни избори трябва да се търси масова подкрепа за политическа сила, която иска да прави реални реформи. Имаме фундаментални проблеми с върховенството на правото, със защитата правата, здравето и живота на гражданите, с икономическата свобода и заграбването на икономиката от олигарси, със свободата на словото и достъпа до обективна информация, с качеството на образованието и здравеопазването. Решаването на тези проблеми не може да бъде отлагано повече. Апатията, незаинтересоваността и примирението, отсъствието на гражданите от политическия живот на страната ни обричат на още по-голямо затъване.

Етикетите „ляво“ и „дясно“ са неуместни спрямо преодоляването на състоянието на разпад на институциите и на обществото. Необходимо е и ПП „Движение 21“ ще работи за постигане на съгласие и взаимодействие на широк кръг личности и организации, за да може на следващите избори да се отнеме властта от задкулисието и олигархията. Необходимо е рестартиране на политическата система, чисто начало, с което да се върне доверието в институциите и в политиката.