Поклон пред паметта на падналите за свободата и независимостта на България!

Честит Ден на освобождението!