Предаването на Абдуллах Бююк е малодушие от страна на българското правителство

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ осъжда недалновидните, малодушни и незаконни действия на българското правителство в случая с предаването на турския гражданин Абдуллах Бююк на турската държава. Извършеното е в разрез с международното право, с европейското и националното законодателство. Напомняме, че както Конституцията гарантира правото на защита, правото на убежище, забраната на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, така и Хартата на основните права на ЕС постановява че „никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или екстрадиран към държава, в която съществува сериозен риск да бъде осъден на смърт, да бъде подложен на изтезание или на друго нечовешко или унизително отношение или наказание“.

Рискът Турция да насочи през България поток от бежанци към ЕС не може да бъде избегнат чрез дребни услуги за режима на Ердоган. Страхливата позиция на Борисов и пазарлъкът на дребно могат да доведат до допълнителен натиск за все повече компромиси и предаване на други турски граждани в нарушение на закона. Политиката спрямо Турция трябва да отчита и наличието на над половин милион души с българско гражданство, значителна част от които могат да се окажат набедени за противници на режима и да потърсят закрила у нас.

Във всякакви ситуации България трябва да преследва и защитава националните си интереси в рамките на международното и европейското право. Това включва предоставянето на адекватна защита за живота, сигурността и правата на своите граждани и също ефективна охрана на националната и европейската граница. Трябва да се предприеме необходимото за да се усили физическата защита на границата с Турция, в това число да се довърши граничната ограда и да бъдат ангажирани допълнителни служители, технически средства и техника на Фронтекс.

Недопустимо е да се влиза в двустранни отношения с Турция, по въпросите на бежанците и мигрантската криза извън общата политика на ЕС по миграцията. Подобни сепаративни действия не могат да гарантират националния ни интерес. Наред с разочарованието от напразната илюзия, че е възможна трайна и взаимоизгодна договорка с режим като този на Ердоган, този подход ще доведе до накърняване на репутацията и доверието към страната ни и влошаване на европейските перспективи за България в критични за бъдещето на ЕС времена.