Проблемът не е толкова липсата на пари за култура, а тяхното разпределение

Проблемът не е толкова в липсата на пари за културата, колкото в тяхното разпределение, защото базирането на въведените „търговски“ стандарти в регулирането и оценяването на творческите звена, генерално обърка професионалните приоритети. Дилемата е дали културните институти трябва да следват вкусовете на публиката или обратно – възпитателната функция на изкуството да е водеща, би трябвало да е изяснена и нейното решение да е ясно заявена от едно отговорно управление. Това обяви Татяна Дончева, водач на листите във Варна и Русе на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, по време специално събитие на коалицията за необходимостта от реформа в културата.

С настъпването на Ковид кризата и социалната изолация, първата общност, която адекватно се адаптира към новата „нормалност“ беше творческата. Това за пореден път доказа насъщността в нуждата от изкуство. Защото изкуството е код на общуване и право на избор за всеки от нас. В същото време, обаче, всеизвестната максима „разделяй и владей“, като че ли най-лесно се прилагаше от досегашното управление именно в областта на културата.

„Налаганата от 2009 г. насам формула на т.н. „реформа в културата“ не предложи нова нормативна рамка в сектора, а единствено рестриктивна политика относно завареното положение. Не отричам, че и тогава проблемите бяха тежки, но отговорната, държавническа позиция, основана на дългосрочна визия за развитие би следвало да стимулира създаване и фиксиране на нови правила, определящи различна финансова рамка, а върху нейната структура – осигуряване на възможно най-неограничена творческа свобода“, заяви Марчо Апостолов, солист в Музикалния театър „Стефан Македонски“ и втори в листата за 24 МИР – София на „Изправи се! Мутри вън!“

Рецидивите на провежданата в последните години политика са много и те не са лесно преодолими. Сред основните проблеми са механичното административно обединение на разнородни творчески звена, подмяната предмета на дейност на културни институти, разбита е мрежата от детски музикални школи, компрометирана и силно затормозена е дейността на читалища и библиотеки и др.

За „Изправи се! Мутри вън!“ трябва да се осъществи реална промяна на сегашната незавидна ситуацията, в която е поставена професионалната културна общност на България и това да стане законодателно.

Реално постижимите цели в краткосрочен план, които трябва да залегне в активността на бъдещата комисия за култура в 46-то Народно събрание са 3. Това са „ремонт“ на Закона за закрила и развитие на културата (приет през 1999 г. и претърпял над 20 изменения оттогава) и сега действащата Методика за финансиране на културните институти, който да е съобразен със спецификите на отделните изкуства. Като втора важна цел Марчо Апостолов определи изготвянето на изцяло нов Закон за меценатството, който да не влиза в противоречие със Закона за дарителството, какъвто е случаят с настоящия. И като трета стъпка е посочено извършването на промяна в Закона за хазарта, която да гарантира механизъм, изключващ „субективна преценка“ при изпълнението на неговия императив от страна на финансовия министър или на когото и да било.