Среща на кандидатите от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“- Варна с граждани

На 6-ти март кандидатите за народни представители Татяна Дончева, Владимир Върбанов, Димитър Костадинов, Росен Георгиев, Светлозар Златев и д-р Стоян Иванов посетиха Долни Чифлик. Избирателите споделиха безпокойствието си, че учениците от местното училище не разполагат със собствени компютри и онлайн обучението на практика ги лишава от възможност за адекватно усвояване на учебния материал. Службите за социално подпомагане при предоставяне на помощни средства на граждани се ръководят не от реалните им потребности, а от това дали симпатизират на „правилната“ партия.