Татяна Дончева обсъди с Българската стартъп асоциация BESCO нуждата от законодателни промени за насърчаване на новосъздадените компании

Татяна Дончева обсъди с Българската стартъп асоциация BESCO нуждата от законодателни промени, за да се улесни и насърчи бизнесът и съществуването на новосъздадени фирми у нас.

Сред стъпките, които новият парламент трябва да одобри е въвеждането на нов вид дружество в Търговския закон – договорно акционерно дружество, възможности за по-бърза ликвидация на фирми, дигитално вписване на акции, дигитални трудови книжки, улеснено участие на стартиращите компании в обществени поръчки.

За „Изправи се! Мутри вън!“ устойчивия растеж на икономиката, подкрепата за малкия бизнес и облекчаването на административната и данъчната тежест са сред основните приоритети. Сред ключовите предложения на коалицията са въвеждане на електронно правителство, отмяна на част от разрешителните режими и замяната им с уведомителни, намаляване на лицензионните режими в съответствие с европейските практики за възпиране на ненужната бюрокрация, повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 200 000 лв.

Татяна Дончева потвърди позицията на „Изправи се! Мутри вън!“ за създаване на прозрачна и конкурентна бизнес среда, която да не облагодетелства определени лица, а да създава равни възможности.