Юлияна Мръчкова: Намаляват броя на деца в елитните гимназии в Бургас без да уведомяват родителите

Юлияна Мръчкова е на 47 години, семейна с две деца. Тя е икономист и инженер-химик биотехнолог. Кандидат е за народен представител в 46 Народно събрание от коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ с преференция 108 в бюлетина номер 8.

В предизборната програма на „Изправи се! Мутри вън!“ има редица мерки за подобряване на предучилищното, училищното и висше образование. Първото нещо, което бих предложила ако стана депутат са законови промени. В съществуващия от 2016г. закон за образованието и всичките придружаващи го наредби има много неясноти, които затрудняват не само четящия го родител, а и учители, директори на училища. Има доста неща, които трябва да отпаднат, като едно от тях е Национално външно оценяване в четвърти и десети клас и дадената възможност на неорентираните все още в десети клас деца да приключат с образованието си. Пренасищането с матури в 4, 7, 10 и 12клас не е необходимо и води до сериозни затруднения както при децата, така и при родители, учители и ръководство. Съществуващият модел трябва да бъде драстично изменен. Преосмисляне и промяна на училищните програми, учебници и Държавни образователни изисквания в училищното образование. Завишаване броя часове по природоматематическите предмети с оглед нуждата от повече такива кадри в сферата на системата на образование. Промяна на училищните програми при работа с ученици със СОП, тъй като сегашните са крайно неефективни и неподходящи. Осигуряване на контрол и мандатност в работата на директорите на училищата и детските градини. Възможност за оценяване на институцията от родители и ученици, от учители и трети страни. Подобряване материалната база на училища, детски градини, висши учебни заведения. Съвременно оборудване на кабинети по природни науки, за техника и технологии на учители и ученици.

Проблемите, които поставят пред мен родители и хората от областта, които са в сферата на образованието са много и от различно естество. Запозната съм до голяма степен с тях, тъй като съм председател на Обществен съвет към две големи елитни училища в град Бургас. Един от тях явил се наскоро е намаляването без дадена предварителна гласност, за първа година на броя деца в елитните гимназии с около 12 деца в гимназия дори и повече при по-голям брой паралелки при положение, че кандидатстващите в Област Бургас след 7 клас са повече и увеличават всяка изминала година. Прави се едно преразпределение с което родителите не сме съгласни и се обръщаме към РУО Бургас, Община Бургас и МОН за запазване на броя ученици в училищата в града още през тази учебна година 2021-2022г., както предходните учебни години. Родителите бяхме информирани на доста късен етап, когато кампанията по кандидатстване беше вече стартирала.  Възможно е и някои все още да не знаят какво се случва. Трябва да има ясни и уеднаквени правила при кандидатсване по всички области в държавата ни, а не както в случая само в Бургас и Варна да няма квоти момчета, момичета при кандидатстване след 7клас. Случва се определени паралелки да са с по едно, две момчета и обратното. Балансът по този начин се губи и вреди според мен на развитието. Принципите в образованието трябва да са еднакви за всички.

Според мен трябва да се дадат повече правомощия на педагогическите съвети да решават важни въпроси на училището, в което работят, и ако трябва да им се даде повече независимост и самостоятелност, както това се случва с Висшите учебни заведения. И нещо много важно: да се организира така учебната дейност, че учителите да не бъдат подлагани на натиск от всякакви организации, да бъде гарантирана тяхната неприкосновеност. Засилване работата на националния инспекторат, за по-добър контрол върху всички дейности в образованието. Осмисляне ролята и дейността на РУО по места за подобряване работата в училищата и осъществяване на контрол и помощ в сферата на образованието. Да се въведат по-строги мерки за учениците, за да нямат чувство на безнаказаност. Създаване на специална програма за учители  – новатори – възможности за насърчаване на тази група хора и споделяне на практиката им. Възможност за реализиране на проекти на учители – директно финансирани и управлявани от тях. Разширяване на възможностите за засилено взаимодействие с родителите – финансиране на дейности за тази работа.

Нивата на училищната инфастуктура и спортните бази в учебните заведения в региона не са добре на доста места. Има все още много училища, които не са реновирани и с доста зле изглеждаща материална база. Спортните площадки са в трагично състояние, като добавим, че има сериозен риск за живота и здравето на децата, тъй като способстват за тежки физически травми. Някои училища са с подготвени от години проекти и все още стоят неизпълнени, с това трагичната картина на материалната база на училищата придобива завършен вид. Удовлетворяват се желанията на определени училища, а другите – да почакат! Така се действа в региона. Жалкото е, че парите не са малко, а хиляди-в запор от бюджетите на училищата, с които реално можеше нещо да направят за подобряване й. В момента едно от тях на второ място в града ни по успеваемост тази година на НВО след 7клас е с течащ покрив, несанирано и в окаяно състояние спортни площадки, като ”Гаврош” на фона на останалите лъскави сгради. Родителите отново се обръщаме към Община Бургас за съдействие, с надежда да се стартира изпълнението на проектите.

Моето виждане е, че за образованието на децата до 12клас трябва всичко да е безплатно, да са равностойни, защото те са нашия живот и подкрепата занапред. Всеки родител се стреми и иска детето му да е щастливо, но не всеки има необходимите средства да го осъществи. Детските градини и ясли трябва също да са безплатни.

Методите и подходите в образованието според мен трябва да се преосмислят сериозно. Аз имам две висши образования, за които благодаря на родителите си. Успях и работя в престижна Компания в град Бургас. Харесвам работата си. В днешни дни обаче нещата не се случват по този начин, защото няма достатъчно работни места, закриха се предприятия и бизнеса на много хора и фирми беше унищожен. Тук отбелязвам, че ние трябва да направим всичко възможно и търсим решения да съхраним децата си в България, а не да се скитат по „Чужбината“. По този начин много неща ще се променят и подобрят. Сегашните методи и подходи в образованието ще се преосмислят със законови промени, които са крайно належащи, и чрез създаване на програми, променящи имиджа на образованието в обществото. Качественото образование повишава уменията на младите хора (не само академичните им познания) и те могат по-добре да се реализират на пазара на труда, а бизнесът ще търси повече такива подготвени кадри.