Юлияна Мръчкова: Спрете натиска и атаките срещу учителите и ги подкрепете

Юлияна Мръчкова е на 47 години от град Бургас. Завършила е Университет „Проф. д-р Асен Злараров“ с две магистърски степени: Инженер химик-биотехнолог и Икономист – Мениджмънт и маркетинг. Председател е на обществения съвет към ОУ „Антон Страшимиров“ Бургас и обществения съвет към Немската езикова гимназия „Гьоте“ Бургас. От 2000 г. до момента работи в голяма престижна компания в град Бургас. Семейна, с две деца. Член е на „Движение 21“, а на предстоящите парламентани избори е кандидат за народен представител от Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ с бюлетина 18, преференция 110.

Кандидатът за народен представител от листата на „Изправи се! Мутри вън!“ предлага отпадане на Националното външно оценяване на учениците в  4 и 10 клас

Г-жо Мръчкова, справи ли се системата на образованието в ковид кризата?

Според мен трябва да има пълно обезпечаване на учители и ученици с електронни устройства за работа при Обучение в електронна среда от разстояние(ОЕСР), осъществяване на много добра интернет връзка в училищата и по домовете на хората с ученици. Интернетът и устройствата трябва да са безплатни, защото има много хора с ниски доходи и немалко ученици в семействата. Необходими са подготвителни и обучителни курсове за учители, дори и ученици, при работа в ОЕСР. Проблемите бяха от това естество.

Какво според Вас спечелиха и загубиха учители и ученици през последната една година?

През последната една година доста хора загубиха много, дори и близки. Загубихме включително и учители. Децата най-вече социалните си контакти и общуването очи в очи с учителя, което е много важно. Спечелиха това, че обучението продължи и нямаше нулеви учебни години, дигитализация на учебния процес. Учители и ученици работят с платформи и развиват IT уменията си. Платформите се използват за обогатяване и разнообразяване на учебното съдържание дори и в присъствена форма на обучение.

Какво е мнението Ви за преподаването и обучаването в електронна среда?

Винаги съм била привърженик на присъствена форма на обучение, но в пандемията обстоятелствата го налагат да е в електронна среда. Надявам се скоро всичко да приключи и да продължим нормалния начин на живот и образователния процес.

В предизборната програма на „Изправи се! Мутри вън!“ има редица мерки за подобряване на предучилищното, училищното и висше образование. Кое е първото нещо, което бихте предложили ако станете депутат?

На първо място законови промени. Има доста неща, които трябва да се променят, като едно от тях е Национално външно оценяване в четвърти и десети клас и дадената възможност на неорентираните все още в десети клас деца да приключат с образованието си. Преосмисляне и промяна на училищните програми, учебници и държавни образователни изисквания в училищното образование.

Завишаване броя часове по природоматематическите предмети с оглед нуждата от повече такива кадри в сферата на системата на образование. Промяна на училищните програми при работа с ученици със СОП, тъй като сегашните са крайно неефективни и неподходящи. Осигуряване на контрол и мандатност в работата на директорите на училищата и детските градини.

Възможност за оценяване на институцията от родители и ученици, от учители и трети страни. Подобряване материалната база на училища, детски градини, висши учебни заведения. Съвременно оборудване на кабинети по природни науки, за техника и технологии на учители и ученици.

Какви проблеми поставят пред Вас хората от областта, които са в сферата на образованието?

Проблемите са много и от различно естество. Запозната съм до голяма степен с тях, тъй като съм председател на обществения съвет към две големи елитни училища в град Бургас. Според мен трябва да се дадат повече правомощия на педагогическите съвети да решават важни въпроси на училището, в което работят, и ако трябва да им се даде повече независимост и самостоятелност, както това се случва с висшите учебни заведения.

И нещо много важно: да се организира така учебната дейност, че учителите да не бъдат подлагани на натиск и на атаки от всякакви организации и комитети, да бъде гарантирана тяхната неприкосновеност и дори живота и здравето им от всякакви агресивни атаки по техен адрес. Ако трябва да бъде гарантирана истински, а не на хартия, тяхната юридическа защита от специален закон. Засилване работата на националния инспекторат, за по-добър контрол върху всички дейности в образованието.

Осмисляне ролята и дейността на РУО по места за подобряване работата в училищата и осъществяване на контрол и помощ в сферата на образованието. Да се въведат по-строги мерки за учениците, за да нямат чувство на безнаказаност. Ако трябва да се върне оценката за поведение на учениците (примерно, добро, незадоволително), дори да се направи нещо като Общовалиден Дисциплинарен Кодекс.

Създаване на специална програма за учители  – новатори – възможности за насърчаване на тази група хора и споделяне на практиката им. Възможност за реализиране на проекти на учители – директно финансирани и управлявани от тях. Разширяване на възможностите за засилено взаимодействие с родителите – финансиране на дейности за тази работа.

Какви са нивата на училищната инфастуктура и спортните бази в учебните заведения в региона?

Това е една от болните ми теми, която ме въвлече в политическата битка. Има много училища, които не са реновирани и с доста зле изглеждаща материална база. Даже в едно от тях е съхранена козата, на която скачах в детството ми като ученичка. Спортните площадки са в трагично състояние, като добавим, че има сериозен риск за живота и здравето на децата, тъй като способстват за тежки физически травми.

Някои училища са с подготвени от години проекти и все още стоят неизпълнени, с това трагичната картина на материалната база на училищата придобива завършен вид. Удовлетворяват се желанията на определени училища, а другите – да почакат! Така се действа в региона. Жалкото е, че парите не са малко, а хиляди-в запор от бюджетите на училищата, с които реално можеше нещо да направят за подобряване й.

В програмата си обявявате, че всички детски градини и ясли трябва да са безплатни. Защо?

Защото децата са безценният дар в живота ни! Всеки родител се стреми и иска детето му да е щастливо, но не всеки има необходимите средства да го осъществи. Според мен за образованието на децата до 12 клас трябва всичко да е безплатно, да са равностойни, защото са нашия живот и подкрепата занапред.

Трябва ли сериозно да се преосмислят методите и подходите в образованието?

Имам две висши образования, за които благодаря на родителите си. Успях и работя в престижна компания в град Бургас. Харесвам работата си. В днешни дни обаче нещата не се случват по този начин, защото няма достатъчно работни места, закриха се предприятия и бизнеса на много хора и фирми беше унищожен. Тук отбелязвам, че ние трябва да направим всичко възможно и търсим решения да съхраним децата си в България.

По този начин много неща ще се променят и подобрят. Сегашните методи и подходи в образованието ще се преосмислят със законови промени, които са крайно належащи, и чрез създаване на програми, променящи имиджа на образованието в обществото. Качественото образование повишава уменията на младите хора (не само академичните им познания) и те могат по-добре да се реализират на пазара на труда, а бизнесът ще търси повече такива подготвени кадри.

За промяната гласувайте с бюлетина номер 18 !

Изправете се заедно с нас да реализираме общите ни каузи!