ДАРЕНИЯ

Движение 21 набира средства чрез дарения от физически лица по следната банкова сметка:

Получател: ПП Движение 21
IBAN: BG26BUIN95611000438447
Алианц Банк България АД
София, Бизнес център „Журналист“.

Законът забранява и няма да приемем:

  • 1. анонимни дарения под каквато и да е форма;

  • 2. средства от юридически лица и от еднолични търговци;

  • 3. средства от религиозни институции;

  • 4. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Ако дарението е в размер над една минимална работна заплата (560 лв.), е необходимо подаване на Декларация за произхода на средствата.

След попълването му е необходимо да го изпратите – на адрес: 1164 гр. София, жк Лозенец, ул. Минзухар 2, вх. Б, ет. 2 или да сканирате и да изпратите копието по електронната поща на
info@d21.bg.

Близо до хората