ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ


Държавната администрация – огледало на Държавата


Държавната администрация от години е негативен пример за нисък праг на морална устойчивост. В тази важна сфера на общественият живот текат процеси, които критично повишават недоверието у гражданите. Държавната администрация все по често застава срещу гражданите, вместо да бъде в тяхна услуга! От 2003 година насам, политическата власт отказва да реформира законодателството уреждащо работата на Държавната администрация!

Овладяване на корупцията в Държавната администрация
Спешно въвеждане на взаимодействие между регистрите за административно обслужване на гражданите;
Отстраняване на пречките за използване на „отворените“ данни;
Спешни мерки за отстраняване на порочните модели при конкурсното начало;
 Ефективни санкции при злоупотреби със служебното положение на заетите в администрацията лица
Санкции при злоупотреби със служебното положение на заетите в администрацията лица;
Държавната администрация в полза на гражданите:
Намаление на таксите за гражданите;
Ефективност при санкциите към нарушителите;