Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Държавна администрация – Движение 21
Политическа програма

Държавна администрация

Държавната администрация – огледало на Държавата

Държавната администрация от години е негативен пример за нисък праг на морална устойчивост.

В тази важна сфера на общественият живот текат процеси, които критично повишават недоверието у гражданите.

Държавната администрация все по често застава срещу гражданите, вместо да бъде в тяхна услуга!

От 2003 година насам, политическата власт отказва да реформира законодателството уреждащо работата на Държавната администрация!

Овладяване на корупцията в Държавната администрация

  • Спешно въвеждане на взаимодействие между регистрите за административно обслужване на гражданите
  • Отстраняване на пречките за използване на „отворените“ данни
  • Спешни мерки за отстраняване на порочните модели при конкурсното начало

Ефективни санкции при злоупотреби със служебното положение на заетите в администрацията лица

  • Санкции при злоупотреби със служебното положение на заетите в администрацията лица

Държавната администрация в полза на гражданите:

  • Намаление на таксите за гражданите
  • Ефективност при санкциите към нарушителите