Позиция на Националния изпълнителен съвет на ПП Движение 21

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“, като изразява  съпричастността си към скръбта на семействата и близките на загиналите, категорично осъжда нападението над парижкия офис на вестник Charlie Hebdo и извършените варварски убийства.

Насилието, посегателствата срещу личните, гражданските и политическите права, не могат да бъдат средство за постигане каквито и да било цели. Подобни актове са в противоречие с всички морални, човешки и религиозни ценности.

Атаката в Париж не бива да се използва за повод да се насаждат допълнителни разделения и омраза в обществата. Не може да не отчетем, че в Европа фактически съществуват изолация и неравноправие на големи имигрантски групи. Очевидно е, че за да бъде интеграцията успешна, са наложителни промени в икономическите и социалните политики, в образователните мерки спрямо имигрантите, но и промени в собственото ни разбиране на чуждия светоглед, на културните и религиозните различия.

Трагичните събития в Париж са повод да обърнем внимание, че в българското общество проявите на ксенофобия и омраза придобиват опасни размери. Растящата бедност, необразованост, житейска безпътица, особено сред ромите, са въпроси, чието решаване не търпи отлагане, тъй като вече е създадена благоприятна среда за екстремистки ислямски влияния. Пасивното поведение на правоохранителните органи води до задълбочаването на проблемите.

Отдавна живеем в отношения на силна взаимна обвързаност, при които отделно взети общества и страни не могат да оградят своя собствена зона на сигурност, благоденствие и просперитет. Справянето с проблемите на радикализацията, на обхваналата света вълна от насилие изисква мерки, надхвърлящи обхвата на националната държава. Необходим е наднационален, глобален подход при изработването, координирането и прилагането на политиките за преодоляване на бедността и социалното неравенство, за достъп до образование и здравеопазване, за икономическо развитие, за сигурност и стабилност.

Време е международните организации и нациите с най-голям ресурс да поемат отговорността за  наложителните реформи в международните политически и икономически отношения. Европейският съюз е водещ модел за десетилетно мирно съжителство и партньорство на народи, за интеграция на основата на свободата, върховенството на закона, социалната сигурност. Време е за изява на силни лидери, които да изведат обществата от спиралата на недоверие и омраза между етносите, културите и религиите. Лидери, които да посочат пътя към устойчиво и справедливо развитие, създаващо възможности за достойно съществуване във всички региони на света.

Във връзка с терористичния акт в Париж със силно безпокойство и загриженост отчитаме че секторът ни за сигурност не е подготвен да отговори адекватно на актуалните рискове и заплахи.