Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Икономика – Движение 21
Политическа програма

Икономика

Целим да постигнем икономическо развитие, водещо до благоденствие на гражданите, посредством свободно предприемачество и честна конкуренция. Стремежът ни е да бъде установена благоприятна среда за самостоятелно и независимо развитие на индивидуалните инициативи, при високо ниво на обществена отговорност от страна на предприемачите.

Ще работим за:

1

Oблекчаване на условията за започване и развиване на бизнес, намаляване на административните и регулаторните режими за малките и средните предприятия

2

Привличане на индустриални инвеститори чрез програма за преференции, изработена съвместно от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на финансите и Агенцията за чуждестранни инвестиции. Координирано и целенасочено действие, за да се предложи производствена база за компании и най-вече в сектори като автомобилостроене, машиностроене и електроника

3

Подпомагане сдружаването на малки производители, за да отговорят на изискванията на големите търговци на местния пазар и в чужбина

4

Осигуряване на публичен ресурс за изпълнението на програма за саниране на жилища, за да се повиши енергийната им ефективност, да се подобри градската среда, да се стимулира икономиката и повиши заетостта

5

Средства от европейските фондове за периода 2014-2020 г., както и бюджетно финансиране да се насочват към програми за конкурентоспособност и иновации на малките и средни предприятия, с цел модернизиране на промишлеността, създаване на работни места и увеличаване на износа

6

Развитие на приложните изследвания и внедряването на нови технологии за подобряване на технологичната наситеност на производството и повишаване на производителността на труда

7

Разпространение на цифрови и зелени технологии

8

Актуализиране на образователните програми с оглед увеличаване броя на подготвяните в професионалните гимназии и във висшите училища специалисти в сферата на информационните технологии

9

Честни конкурси и реален достъп на всички до обществени поръчки. Ограничения за фирми, регистрирани в офшорни зони, да участват в конкурси за обществени поръчки и получаване на концесии, в сделки и проекти, свързани с използването на публични средства, държавно или общинско имущество

10

Защита от нелоялна конкуренция, картели и монополи

11

Разрешаване на проблемите в банковия сектор и недопускане картелизирането му