Близо до хората

Национални органи

Ние сме граждани, обединени в стремежа към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Отстояваме принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Стремим се към равенство на всички граждани пред закона, защита на труда, неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска инициатива при защита от нелоялна конкуренция и защита за потребителите, опазване на природата и околната среда.

Национален изпълнителен съвет

Татяна Дончева

ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • Представлява партията
  • Председател на Националния съвет и Националния изпълнителен съвет, координира изпълнението на решенията и ръководи дейността им
  • Назначава и освобождава от длъжност всички щатни служители в партийната администрация и сключва гражданските договори със сътрудниците и експертите

Завършила средно образование в Националната математическа гимназия, а висше в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Работила като прокурор, а от 1992 г. е адвокат.

Народен представител в 38-ото, 39-ото и 40-ото Народно събрание.

Данаил Георгиев

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • Отговаря за организационното развитие и изграждане, международната дейност, подготовката на политически документи
  • Пряко ръководи работата на щатните служители в партийната администрация, сътрудниците и експертите

Завършил Езиковата гимназия в Ловеч с профил немски и английски език. Магистър по международни отношения от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Работил като парламентарен експерт в мандатите на 39-ото, 40-ото и 41-ото Народно събрание.

Професионална специализация – парламентарен и граждански контрол над секторите външна политика, отбрана и сигурност.

Лидия Чорбанова

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • Ръководи организационната дейност

Завършва Политология” в National and Kapodistrian University of Athens, Атина, Гърция. Магистър е по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Медицински университет – София. Докторант в Медицински университет – София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт”.

Има специализации „Международни отношения и европейски науки”, National and Kapodistrian University of Athens и “Регионалната политика на ЕС и процеса на разширяване в Централна и Източна Европа”, “Pantios” Institute for political and social sciences, Атина, Гърция. Била е консултант на Министерство на здравеопазването по въпросите на майчиното и детско здравеопазване, демографските политики в здравеопазването и взаимодействието с другите държавни институции.

Пламен Марков

  • Отговаря за връзките с граждански организации

Завършва ВИФ “Георги Димитров”. “Заслужил майстор на спорта” от 1980 г. През 2008 г. придобива научната степен “Доктор на науките”. Футболист в Раковски (Севлиево), ЦСКА, Гренобъл, Мец (Франция).

Шампион на България пет пъти. Носител на Купата на България три пъти. Полуфиналист за КЕШ през 1982 г.

Има 38 мача и 6 гола за националния отбор на България, 11 мача с 2 гола за младежкия и 22 мача с 6 гола за юношеския национален отбор.

Треньор на Гренобъл (Франция), ЦСКА, „ФК Янтра“ (Габрово), „Раковски“ (Севлиево), „Видима-Раковски“ (Севлиево), “Уидад” (Мароко).

Два пъти треньор на националния отбор на България. Класира отбора на европейско първенство (Португалия 2004).

Ръководител на треньорския екип на ФК “ДАФ” (Детска академия по футбол).

доц. д-р Пламен Ралчев

  • Отговаря за международните връзки

Завършил е английска езикова гимназия и висше образование със степен магистър по международни отношения от УНСС, София. Доктор по политология (международни отношения и външна политика).

Доцент в Катедра „Международни отношения“ в УНСС. Специализирал е в Центъра за стратегически и международни изследвания – Вашингтон, и в Университета в Бристол, Великобритания.

Работил е в Института за регионални и международни изследвания – София.

Съчетава преподавателска, изследователска и консултантска дейност в областта на международните отношения и публичните комуникации, външната политика и сигурността, развитието на съвременните политически процеси в Европа.

Участвал е в различни международни, научни, правителствени и неправителствени форуми (конференции, семинари, симпозиуми и др.) в Югоизточна Европа, Европейския съюз, САЩ, Турция и в страни от пост-съветското пространство.

Светлозар Златев

  • Отговаря за връзките с работодателски, браншови и синдикални организации

Завършил “Счетоводство и контрол” в Икономическия университет – Варна.

Притежава над двадесет годишен опит в областите туризъм и финанси.

Елена Георгиева Костова-Петкова

  • Отговаря за връзките с държавните институции

Завършила средно образование в ЕСПУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали и висше образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Работи като адвокат. Медиатор, член на асоциацията на адвокатите – медиатори.

Контролна комисия

Вяра Гришина

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емил Тарасов

Мария Цанева