Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Промяна в политиката и държавното управление – Движение 21
Политическа програма

Промяна в политиката и държавното управление

Ще работим за демократичност и прозрачност на политическата система и на органите на държавна власт.

Политиката трябва да се провежда от името и в интерес на гражданите, а партиите да не са фасада, зад която са прикрити механизми за прокарване на корупционно-клиентелистки и олигархични интереси.

Хората в България са силно разочаровани и не вярват на политиците и на политиката като средство за разрешаване на проблемите ни. Ще работим за това, излъченото от гражданите представителството и провежданите впоследствие политики да водят до общественополезни резултати.

За да бъдат постигнати тези цели, смятаме за необходимо:

1

Премахване на фигурата Велико народно събрание. Изменения и допълнения на Конституцията да се приемат от Народното събрание с квалифицирано мнозинство

2

Намаляване броя на народните представители

3

Намаляване размера на субсидиите за политическите партии

4

Въвеждане на смесена мажоритарно-пропорционална изборна система

5

Машинно и електронно гласуване на избори и референдуми

6

Постоянна, добре обучена и независима изборна администрация

7

Облекчаване на изискванията за свикване и провеждане на референдуми

8

Ефективно законодателство за предотвратяване конфликтите на интереси и за отнемане на престъпно придобито имущество

9

Електронно правителство, включително въвеждане в личните документи на електронен подпис за контакт и идентифициране в електронната среда пред държавна и общинска администрация, компании за комунални услуги, финансови институции и др.

10

Укрепване на конкурсното начало за подбор на кадри за администрацията, стриктно придържане към прозрачни професионални критерии и усвояване на добрите практики от европейските структури

11

Гласуване с квалифицирано мнозинство при избор или освобождаване от Народното събрание на ръководителите на независимите държавни регулаторни и контролни институции, определени със закон, на членове на Висшия съдебен съвет, както и при повторно приемане на върнат от президента на републиката закон