Политическа програма

Демографска политика

Грижата за утре е наша отговорност. Да погледнем бъдещето в очите.

Страната ни е изправена пред необратимите процеси на демографския срив.

През 2013 е отбелязана най-ниската раждаемост от Втората световна война насам. Населението на България намалява и застарява! Обезлюдяват си и изчезват от картата цели населени места! Години наред данните бележещи демографски колапс бяха бегло отбелязвани, без решителни мерки за овладяване на негативните тенденции.

Липсват политики за повишаване на жизненото ниво но младите семейства.

Липсва национално отговорна Стратегия за борба с демографския срив!

Овладяване на негативните тенденции:

  • Мерки свързани с повишаване на раждаемостта
  • Мерки свързани с понижаването на детската смъртност

Мерки за стимулиране на раждаемостта:

  • Мерки за стимулиране на второ и трето дете в семейството
  • Мерки за подобряване на жизненото равнище на младите семейства

Мерки за качествен живот на възрастното население:

  • Грижи за застаряващото население, водещи до подобряването на качеството на живот
  • Мерки за постигане на по-добро здраве сред застаряващото население на България

Мобилизиране на „резерв“:

  • Национално-отговорна политика за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми
  • Политика за интеграция на население с българско етническо самосъзнание