Дарения

Движение 21 набира средства чрез дарения от физически лица по следната банкова сметка:

Получател: ПП Движение 21
IBAN: BG26BUIN95611000438447
Алианц Банк България АД
София, Финансов център „Граф Игнатиев“. 

Молим в платежното нареждане да посочите Вашето ЕГН и постоянен адрес (или телефонен номер за връзка). Без ЕГН и адрес на дарителя, дарението се приема за анонимно и сумата ще бъде върната. 

Движение 21 е регистриран администратор на лични данни.

Законът забранява и няма да приемем:

1. Анонимни дарения под каквато и да е форма
2. Средства от юридически лица и от еднолични търговци
3. Средства от религиозни институции
4. Средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел

Ако дарението е в размер над една минимална работна заплата (650 лв.), е необходимо подаване на Декларация за произхода на средствата.

След попълването му е необходимо да го изпратите – на адрес: 1164 гр. София, жк Лозенец, ул. Минзухар 2, вх. Б, ет. 2 или да сканирате и да изпратите копието по електронната поща на info@d21.bg.