Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Европейска интеграция – Движение 21
Политическа програма

Европейска интеграция

Виждаме бъдещето на страната ни като част от общото европейско пространство на мир, стабилност и благоденствие.

Членството в ЕС трябва да се превърне в оползотворена възможност за ускоряване на икономическото развитие на страната ни чрез достъпа до общия пазар, до европейските средства за сближаване, увеличаване на конкурентоспособността, за растеж и др.

Ще работим България да допринася за по-нататъшната демократизация на европейските институции. Ще се застъпваме за по-всеобхватна интеграция на държавите-членки в политическата, бюджетната, икономическата и социалната области.

Също така вярваме, че процесът на разширяване стимулира провеждането на реформи в държавите и разширява зоната на стабилност, мир, демокрация и просперитет на ЕС.

Ще работим за:

1

Присъединяване на България към Шенгенското споразумение и постигане на пълна готовност да бъде поета отговорността за контрола на външните граници на ЕС и за справяне с натиска на нелегалната емиграция

2

Обща енергийна политика на ЕС, подчинена на единна цел: достатъчни доставки на енергия и достъпни цени при възможно най-слабо замърсяване – чрез ефикасни, солидарни и амбициозни действия, за да се разнообразят източниците на енергия и начините за тяхното доставяне

3

Общи действия на ЕС и на страните членки за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари – чрез гарантиране на публичност и прозрачност в обществените поръчки, бизнес практиките, банковата и финансовата система

4

Въвеждане на общи социални стандарти за да се преодоляват социалните неравенства, да се избегне социалният дъмпинг и да се намали броят на „работещите бедни“

5

Финансова, бюджетна и данъчна политика, които насърчават инвестиции, преодоляват регионалните дисбаланси и създават работни места, насочени са към елиминиране на социалните неравенства и към противодействие на измамите и избягването на данъчното облагане

6

Общи действия на ЕС и на страните членки за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари – чрез гарантиране на публичност и прозрачност в обществените поръчки, бизнес практиките, банковата и финансовата система

7

Твърдо установяване на демократичните принципи и на върховенството на закона с прилагане на категорични санкции при прояви на краен национализъм, антидемократична пропаганда, дискриминация, ксенофобия и хомофобия

8

Откритост, прозрачност и справедливост в процеса на разширяване на ЕС – всички страни с перспектива за членство следва да се присъединят щом изпълнят условията за това

9

Разширяване на регионалното сътрудничество в рамките на Процеса на стабилизиране и асоцииране – за постигане на помирение, укрепване на стабилността и за подпомагане интеграцията в ЕС на Западните Балкани