Българите искат да участват в управлението на градовете

11

Българите искат да участват в управлението на градовете си. Това показват данните от инициативата „Посочи Проблем“, организирана от „Движение 21“. Липсата на прозрачност при вземането на решения е сред основите причини, които карат над 39% от хората, участвали в анкетата, да искат провеждане на обществени допитвания по важни проблеми.

„Движение 21“ подкрепя инициирането на референдуми, като смята, че това е основен инструмент на пряката демокрация. Политиката на партията се стреми да отразява желанията, проблемите и предложенията на гражданите и в този смисъл референдуми, особено местните са начинът, гражданската активност да бъде повишена.

„Посочи Проблем“ стартира в средата на месец юли и има за цел да провокира хората да споделят основните проблеми на населените места, в които живеят. Своеобразното проучване ще продължи до 31 август, а част от проблемите ще залегнат за решаване в платформите на „Движение 21“ за предстоящите местни избори. Целта е да бъдат решени реалните проблеми, с които са сблъскват хората.