„Движение 21“ засне специален видеоклип за (не)достъпната градска среда в София

„Движение 21“ засне специален видеоклип, с който да привлече вниманието на обществеността и общинската адмнистрация към препятствията, които хората с увреждания срещат при придвижването си в София.

Главен герой във видеоклипа е кандидатът на партията за общински съветник д-р Иван Янев, който е незрящ. С помощта на друг кандидат на „Движение 21“ за общински съветник – Георги Кардашев, Иван стига от ж.к. „Дружба“ до Столична община, като по пътя си се сблъсква с редица проблеми, които човек с нормално зрение би могъл и да не забележи.

„Движение 21“ поставя достъпната градска среда като основен приоритет в програмата си за развитие на Столична община. Изискванията за достъпност са регламентирани в Наредба № 4 от 2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. На много места в столицата обаче изискванията за достъпност не са спазени, проблеми има и в градския транспорт.

Видеоклипа можете да гледате в секция „Видео“: https://d21.bg/video/#prettyPhoto/3/

или в YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=BtEgzFbQDy8