„Движение 21” подписа споразумение за сътрудничество за правилното развитие на община Плевен

Кандидатът за кмет на „Движение 21” за община Плевен Вилислав Танов взе участие в публична дискусия на тема „Плевен – европейски и здравен център на Балканите”. На събитието бяха поканени политически партии и коалиции, регистрирани за участие в местните избори.

Дискусията бе по инициатива на гражданска мрежа, обединяваща 8 плевенски неправителствени организации, които споделят обща загриженост и отговорност за социалното и икономическо развитие на града и региона. Мероприятието беше реализирано и с помощта на Институт за регионални и международни изследвания.

Пред участниците беше представена концепция на иновативен модел за постигане на икомически и социален просперитет на Плевен и региона. Тя включва разширяване, развитие и пълноценно използване на натрупаните значителни ресурси в сферата на здравеопазването. На дневен ред беше поставена и темата за създаването на здравен клъстър, като беше акцентирано върху факта, че Плевен има изключителни шансове за растеж чрез медицина, тъй като е университетски град.

Резултат от срещата беше подписване от страна на участниците на „Рамково споразумение за сътрудничество”. С него бъдещите местни управляващи се ангажираха да направят две важни стъпки – да се актуализират общинския план за развитие на община Плевен и стратегията за развитие на областта. Ангажимент за следващия мандат е и разработването и приемането на общинска нормативна уредба, която да регламентира процедурите за привличане на инвестиции.