Културното ни наследство не трябва да се използва за властови употреби

Трябва да се спре порочната практика културното ни наследство да се използва за властови употреби. Това заяви кандидатът за кмет на район „Изгрев“ и кандидат за общински съветник за София д-р Георги Димов на форум за културното наследство на София, организиран от „Движение 21“. В момента сме свидетели как архитектурни обекти и паметници на култура се увреждат непоправимо под предлог, че трябва да се възстановят до пълните им обеми и да се усвоят едни средства по европроекти, каза Димов.

По време на събитието бяха обсъдени идеите на „Движение 21“ за съвместна работа на Столична община с неправителствени организации и гражданското общество, БАН и висшите учебни заведения в смесени експертни групи. Експертите се обединиха около мнението, че трябва да бъде проведен голям обществен дебат, който да доведе до изготвяне на споразумение. То ще включва отговорностите, задълженията и функциите на всяка едно от заинтересованите страни с цел съхраняване на културното наследство на София.

„Сред основните приоритети на партията за столицата са опазването на културното наследство и изготвянето на дългосрочна стратегия за неговото съхраняване. Акцент трябва да бъде поставен върху културния туризъм и интегрирането на млади специалисти, върху развитието на природните и исторически ресурси на столицата“, допълни още Георги Димов.

На срещата бяха дискутирани още реновирането, поддържането и запазването на старите сгради и архитектурни паметници в столицата, изграждане на Музеен комплекс в центъра на града, който да обединява в себе си исторически и археологически музеи, информационен център, специализирани книжарници и други. Коментиран беше и риска от загубата на съхраняване на автентичната история на всеки един обект поради липсата на квалифицирани експерти и професионалисти, които да участват в този процес.