Столична община, АПИ и частният бизнес трябва да подобрят координацията си

Столична община, Агенция „Пътна инфраструктура“ и частният бизнес трябва да подобрят координацията си, за да се реализират качествено транспортните проекти в столицата. Това заявиха експерти по време на форум, организиран от „Движение 21“. В дискусията участие взеха доц. Симеон Ананиев, председател на асоциация „Български железопътни превозвачи“ и съпредседател на клъстър „Зелен товарен транспорт“, Георги Минчев, председател на Контролния съвет на Национално сдружение на българските спедитори, Илия Илиев, експерт по проучване и проектиране на железопътни линии , Веселин Грозданов, гл. редактор на списание „Железопътен и интермодален транспорт“, Светослав Мартинов, главен асистент във Факултет по транспорт на Технически университет – София и други.

На срещата транспортният експерт и кандидат за общински съветник на „Движение 21“ Любомир Сяров представи основните приоритети на партията. Сред тях са интегрирано развитие на транспортната система, повишаване на събираемостта в градския транспорт, повишаване на дела на релсовия транспорт за сметка на автомобилния, както и насърчаване на придвижването с велосипеди и изграждане на подходящата инфраструктура. Приоритет е и създаване на интермодални хъбове за пътници. Това са точки, в които се пресичат повече от един тип градски транспорт и на които пътниците могат да се прекачват към други направления.

Сред основните проблеми, които експертите очертаха, за подобряването на транспорта е липсата на достатъчен финансов ресурс. Като възможно решение беше предложено инвестиционните намерения на София да бъдат съобразени със средствата, които държавата ще получи по оперативни програми „Транспорт“ и „Региони в растеж“. Така основна цел на новия общински съвет ще е да очертае най-важните и неотложни транспортни проекти, които да бъдат реализирани. За да изпълняват обаче качествени проекти усвояването на евросредства не трябва да е самоцел.

По време на дискусията транспортните експерти се обединиха около тезата, че в София има изградени паркинги и товарни терминали, чиито капацитет не се използва на 100%. Общината може да спести значителни средства като стимулира хората да ползват изградените вече съоръжения, а не да строи нови такива. Бяха изказани мнения и че Столична община трябва да изготви анализ за използваните видове транспорт по райони, за да се подобри планирането при поддържането и изграждането на нова транспортна инфраструктура.

„За съжаление и в момента няма разработена дългосрочна визия за развитие на транспорта в столицата, а се работи на парче. И аз и колегите обаче сме готови да подкрепяме всички добри идеи и решения за подобряването на ситуацията. „Движение 21” ще се старае да привлече все повече експерти, чиито предложения да представя в общинския съвет“, заяви заместник-председателят на партията инж. Симеон Славчев.

photo_3

photo_5

photo_9