Кандидати за общински съветници от „Движение 21“ участваха в „Диалог на тъмно“

Кандидатите за общински съветници на „Движение 21“ инж. Симеон Славчев и Георги Кардашев се включиха в едно от серията събития „Диалог на тъмно“. Събитията имат за цел да поставят зрящи хора в напълно затъмнени помещения. Целта е да се насърчи диалогът и включването на гражданското общество в процесите на формулиране на политики и вземане на съвместни решения, като същевременно се променят предразсъдъците по ключови обществени теми. В събитието участие взеха още представители на държавни и общински институции, неправителствени организации и артисти на свободна практика.

Липсата на диалог между НПО, институции, бизнес и медии неизбежно води до недоверие и липса на усещане за гражданско общество, което задълбочава отчуждението, социалните неравенства и изключването. Целта на проекта е да се създадат условия за изграждането на антидискриминационно национално законодателство и включваща социална среда. Това може да стане посредством практикуване на диалог, чрез който да се преодолеят негативните нагласи и предразсъдъците между различните обособени групи в обществото. Инструмент за това е методологията „Диалог в тъмното“, която предразполага към развиването на емпатия и чувствителност към проблемите на другия. Събитията са водени от незрящи в специално конструирани тъмни стаи, където ролите се разменят.

Сред основните приоритети на „Движение 21“ са изграждане на достъпни пешеходни зони и зони за отдих, въвеждане на електронни услуги за хора със специфични нужди, съобразени с говорещи програми, изграждане на рампи, както и звукова и писмена сигнализация в градския транспорт.

Повече информация за проект „Диалог на тъмно“ можете да намерите на www.darkbg.com.