Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Отворено писмо на Националния изпълнителен съвет на ПП Движение 21 – Движение 21

Отворено писмо на Националния изпълнителен съвет на ПП Движение 21

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Копие ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

 

Копие ДО Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА

 

Копие до инж. Милчо Ламбрев

Генерален директор

На Национална компания

Железопътна ИНФРАСТРУКТУРА

 

КОПИЕ ДО Г-ЖА ЕЛИЦА НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР ПО ИКОНОМИКА,

РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

И ИНФРАСТРУКТУРАТА

НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

 

КОПИЕ ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“, категорично изразява несъгласие с обявения от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ отказ от участието на България в „Механизма за свързване на Европа (МСЕ, Connecting Europe Facility – CEF)” на Европейския съюз с безвъзмездно финансиране на проекта за модернизацията на железопътната линия Видин – София – Кулата с първия участък Видин – Медковец на стойност 405 млн. евро.

Обезпокоени сме от факта, че с лекота се пренебрегват националните интереси на България. За първи път пред страната ни стои възможността за безвъзмездно финансиране на важни инфраструктурни проекти и решението на правителството да се откаже доброволно от строителството на участък с доказана ефективност на инвестициите буди у нас сериозна тревога. Считаме за неприемливо, че българското правителство не само няма да се възползва в максимален размер от възможностите  за инвестиции в инфраструктурни проекти, които предоставя „Механизма за свързване на Европа“, но доброволно и неаргументирано отстъпва от поети ангажименти.

Железопътният инфраструктурен проект Видин – София – Кулата е обявен за проект с национално значение с Решение 509 на Министерски съвет от 2011 година, включен е като приоритетен проект и в Приложение 1 на Регламент 1316/2013 г на ЕС за Създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и задължителен за изпълнение. Поради този факт, Националния изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ не може и няма да остане безразличен пред факта, че поради липса на политическа воля в управляващата коалиция, за пореден път страната ни ще бъде лишена от възможността да върви по европейския си път на партньорство заедно с останалите страни – членки на ЕС.

Като политическо ръководство на ПП „Движение 21“, с настоящето отворено писмо призоваваме институциите, отговорни за взетото решение за отказ от участие в  „Механизма за свързване на Европа“ чрез финансиране на проекта за модернизацията на железопътната линия Видин – София – Кулата с първия участък Видин – Медковец да, преосмислят позицията си.

Националния изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ се противопоставя не само на това, но и на всяко подобно решение лишено от аргументи.  Категорично заявяваме, че това действие на правителството ще остави Северозападна България, най-бедният и изостанал икономически и демографски район в Европейския съюз, без финансовите възможностите за развитие, които предоставя „Механизма за свързване на Европа“ и ще създаде пречки пред цялостното изпълнение на инфраструктурните проекти в коридора от общоевропейско значение „Ориент – Източно Средиземноморие“.

 

 

София

01.02.2016 г.