Данаил Георгиев, водач на листата в 11 МИР – Ловеч: Народните представители и местните власти трябва да работят съгласувано в интерес на гражданите

Кандидатите за народни представители в 11 МИР – Ловеч на коалиция АБВ – Движение 21 Данаил Георгиев и инж. Дилян Енкин, заедно с адв. Бисер Димов – председател на троянската организация на ПП АБВ, се срещнаха в понеделник с ръководството на община Троян, в лицето на кмета на общината г-жа Донка Михайлова и председателя на общинския съвет г-н Николай Тодоров.

„В предизборната кампания разговаряме с много граждани за идеите ни за развитието на региона, както и за съществуващите проблеми. Предложихме среща и на общинското ръководство, защото отдаваме голямо значение също и на управленските идеи и планове на органите на местното самоуправление, на вижданията им за справяне с предизвикателствата пред успешното развитие на съответните общини.“, заяви водачът на листата Данаил Георгиев. „Смятам, че е в интерес на гражданите, политическите представители в централната и в местната власт да работят съгласувано и да взаимодействат за решаването на проблемите на общините и регионите.“

В разговора се обмениха мнения за приоритетите направления за развитието на общината и на областта, както се обсъдиха решения на най-съществените проблеми.

„От страна на представителите на коалиция АБВ – Движение 21 гражданите и местните власти в областта ще могат да разчитат на подкрепа за привличането и установяването външни инвеститори и разкриване на нови работни места.“, увери г-н Георгиев.

„Тежките социални и демографски проблеми, породени от безработица и ниски доходи за нас най-ефективно могат да се разрешат чрез създаване на подходящи условия за бизнеса, увеличаване на работните места, достойни възнаграждения.

Същевременно ще работим за това, образователната система – учебните програми, практики, материалната база трябва да отчитат нуждите на трудовия пазар, на местния бизнес и приоритетите на националната икономика. Поддържаме възстановяването на средното професионално образование, както и развитието на дуалното и другите форми на професионално обучение.

От съществено значение за местния бизнес, както и за гражданите е подобряването на транспортната достъпност в региона – затова ще работим за завършването пред мандата на следващия парламент на автомагистрала Хемус – при пълна прозрачност и изрядност на процедурите по възлагане, изпълнение и контрол на изпълнението на поръчките.

Ще работим за реална децентрализация на властта в общините, включително финансова, но съобразена с огромните разлики в ресурсите, с които разполагат отделните общини, резултат на значимите регионални неравенства.“

По време на разговора кандидатите представиха също идеята си подобряване и хармонизиране на местното самоуправление на местната власт като цяло, чрез въвеждането местен Омбудсман – обществен посредник, който да подпомага и съдейства за ефективната реализация на правата на гражданите.