24 МАЙ (Ден на съхранение на националното самочувствие и духовност)

Традициите са тези, които формират национално самочувствие и духовност и по традиция, на 24 май, в различни градове в България и по света, българинът ще отдаде своята почит към делото на Св. Св. Кирил и Методий. Създаването на глаголицата е не само начало на славянската писменост. Това е основата, на която се разгръща просветна и културна дейност, по-важно – изгражда се национална идентичност и гражданска отговорност към бъднините.

ПП „Движение 21“ поставя образованието и културата като национални приоритети във всяка своя политическа програма и управленска визия. За нас просветата е стълб на всяко общество, целящо прогрес както в икономически, така и в социален, екзистенциален план. Дълбоко сме убедени и вярваме, че българският народ разполага с този най-важен човешки ресурс – традиция в образованието и културата. Доказателство за това са множеството международни награди на наши ученици в олимпиади по математика, химия, физика, астрономия и др. През последните три десетилетия управленските решения в сферата на образованието и културата създават впечатление за неглижиране и пренебрежение на проблемите в тези два сектора, за реформи ad hoc и ad hominem. И въпреки това, те продължават да се развиват и да възпитават млади таланти във всяка една област, което се дължи на огромните усилия и желание на българските учители да отдават цялата си педагогическа подготовка и знание на подрастващите. Установените през вековете традиции в духовното развитие на българите, както и успехите на нашите ученици и възпитаници, ни дават основание да се гордеем, но най-вече да милеем за идните поколения, на които да оставим в завещание чувство за гражданска, обществена принадлежност.

В навечерието на 24 май ПП „Движение 21“ отправя своите най-сърдечни пожелания към работещите в образователната и културна гилдии, към учители и ученици, както в България, така и към тези, намиращи се зад граница, които поддържат българското самосъзнание живо в съботно-неделните училища. Отправяме и апел към цялото българско общество за отговорно и разумно отношение спрямо подрастващите, тъй като от всички нас зависи тяхното възпитание, култура и развитие.

Честит ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост!