Изборите трябва да бъдат поставени под независим от властта контрол

Позиция на Националния изпълнителен съвет на ПП Движение 21

Отлагането и протакането компрометират промените в Изборния кодекс. Измененията и допълненията в кодекса по-малко от шест месеца преди датата на изборите са отклонение от добрите изборни практики и стандарти. Мнозинството в Народното събрание очевидно цели да запази настоящите изборни правила и изборна администрация или да приеме само ограничен обем промени, при това такива, които да разширят възможностите за контрол и манипулиране на изборния процес.

ПП Движение 21 провежда консултации с политически партии, граждански организации и групи за формиране на блок за честни и демократични избори, за противодействие на изборните манипулации и фалшификации. Организацията и провеждането на изборите трябва да бъдат поставени под засилен контрол. Нови избори с изкривени или подменени резултати ще бъдат унищожителни за малкото останало доверие в политиката, политическите партии, държавните институции като инструменти за реализиране интересите на хората и за решаване на обществено значимите проблеми. Опорочаването на изборите с множество нередности и със съществени нарушения ще ни дадат основание да оспорим резултатите.

Въпреки краткото време за въвеждането на промени в изборните правила, призоваваме за решителни мерки за справяне с „мъртвите души“ в избирателните списъци, с купуването и контролирането на избиратели, с назначаването на неграмотни и незаинтересовани хора в изборните комисии, с фалшификациите при броенето на бюлетини и при съставянето на протоколи, с привилегированият достъп до медии на платежоспособните партии.

Настояваме, че най-ефективното решение за изчистване на избирателните списъци от избиратели „фантоми“ е активната регистрация, при която всеки избирател заявява изборния си адрес лично, на хартия или по електронен път. Избирателните списъци, съставени по този актуален регистър, не трябва да бъдат дописвани в изборния ден. Гласуват само заявилите предварително упражняването на избирателното си право, в съответната секция, по постоянен или настоящ адрес.

Смятаме, че въвеждането на видеонаблюдение върху работата на секционните изборни комисии няма да допринесе съществено нито за възпрепятстването на купения и контролиран вот, нито за волните или неволни грешки при броенето на бюлетините и съставянето на протоколите. С оглед преодоляването на тези проблеми, поддържаме предложението си за въвеждане на машинно гласуване във всички секции, както и за създаване на регионални преброителни центрове. В такива центрове следва да се извършва отчитането на машинното гласуване (преброяването на бюлетините) и попълването на изборните книжа от секциите в съответната община/район.

Вярваме, че намаляване на възможностите за грешки и нарушения в изборния процес ще се постигне и чрез повишаване независимостта, капацитета и квалификацията на изборната администрация. Настояваме да бъде отменен партийно-квотния принцип за назначаване на избирателните комисии и за съкращаване на състава им. Членове на ЦИК, РИК, ОИК и СИК да може да предлагат както партии, така и български неправителствени организации. Половината от състава на РИК и ОИК да бъде постоянен, от експерти с високи професионални качества. СИК да се състои от пет члена. За председател да бъде назначаван юрист – адвокат или магистрат. Не трябва да се допуска назначаване на членове, които не са преминали обучение, както и замяна на членове в срок по-късно от седмица преди изборния ден.

Отбелязваме като напълно уместно поставянето на въпроса за втория формуляр (втора белова) на протокола на секционната комисия. Съществуването на такъв втори екземпляр отваря широко вратата на закона за манипулации и фалшификации на резултатите от гласуването. Изборните комисии трябва да разполагат само с един протокол – „белова“.

Отново призоваваме за отпадане на платените форми за медийно отразяване на предизборната кампания. Всяка партия/коалиция/инициативен комитет следва да бъдат равнопоставени в надпреварата за доверието на гласоподавателите. Условията при които кандидатите представят своята програма и послания трябва да са безплатни и равни, за да може изборите да бъдат реално състезание на идеи, а не на финансови възможности.

Използваме възможността да поставим на вниманието на обществото въпроса за целесъобразността на изискването, при регистрация за участие в избори, партиите и коалициите да представят в ЦИК списъци с подписите на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. Честото искане на лични данни от избиратели (поне два пъти през 2019 г.), особено след влизането в сила на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) ще постави участниците в изборите пред множество сериозни предизвикателства: повишени технологични изисквания за обработката и съхранението на данните; сложна и времеемка процедура по даване на съгласие; невъзможност за проверка на самоличността на лицето, полагащо подписа. Последното все по-често се използва от опоненти за да се инсценират злоупотреби с цел дискредитиране или финансово задушаване, поради непосилния за някои партии размер на санкциите. Предлагаме отпадане на изискването за представяне на подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в избори. В замяна на това, от партиите и коалициите може да бъдат изискани финансови отчети от последните пет години или от датата на съдебната регистрация, в случай че партията съществува от по-малко от пет години, както и да бъдат задължени да регистрират кандидатски листи във всички избирателни райони.

8 февруари 2019 г.