Предизборни срещи в Дупница, Кюстендил и Благоевград

Кандидатите на ПП Движение 21 в изборите за Европейския парламент посетиха Дупница, Кюстендил и Благоевград. Данаил Георгиев, Лидия Чорбанова, Боряна Петкова, Емил Тарасов, Александър Денев и Иван Вацев представиха приоритетите в предизборния манифест на партията.  

В разговорите си с граждани, кандидатите изтъкнаха виждането си че икономическите и социалните политики на Европейския съюз трябва да създават работни места, да сближават жизнените стандарти и качеството на живот, да преразпределят благосъстоянието, да поставят социалните права на хората пред пазарните свободи на големите компании.

Във всички срещи беше споделена оценката, че България има да наваксва по редица социални показатели – заетост, безработица, общ доход, работна заплата, пенсии, грамотност, достъпно здравеопазване и образование, за да преодолеем унизителните различия между европейските и българските граждани.

Категорична подкрепа получи искането на Движение 21 работещите да получават еднакво заплащане за равен труд, на едно и също работно място. Българските граждани споделят виждането, че заплатите трябва да бъдат достойни и навсякъде в ЕС бъдат договорени минимални ставки по сектори за съответната страна.