Европа има нужда от нови лидери

На среща в Бургас, водачът на листата на Движение 21 в изборите за Европейски парламент Данаил Георгиев представи кандидатите на партията и приоритетите в кампанията. В дискусията участваха също Боряна Петкова и кандидатите от Бургас Драгомир Ошавков и Гергана Георгиева.

„Движение 21 участва в изборите за Европейски парламент за да предизвика промяна – както в Европа, така и в България.“, заяви Данаил Георгиев. „За да бъде реализирана промяната Европа има нужда от нови лидери, нови визии, разчупващи рамките на настоящите политически групи. Необходима е промяна на статуквото на доминиращите и партниращи си в брюкселската администрация големи европейски партии. За да допринесе за промяната, България трябва да излъчи за представители в Европейския парламент извънсистемни, независими, но и компетентни личности –лидери, способни да формулират, отстояват и ангажират подкрепа за своите позиции. В наш интерес е да бъдем представени в Брюксел от пълноценни и ефективни участници във формирането на общите политики, защитавайки интереса на своите избиратели.“

Драгомир Ошавков изтъкна, че моделът и методите, налагани в управлението от ГЕРБ, ощетяват българските граждани. Затова е особено важно, още на европейските избори, избирателите да гласуват за несистемни партии и за нови лица, почтени и некорумпирани лица.

Участниците в срещата се съгласиха, че прилаганите в България икономически и социални политики на Европейския съюз не създават достатъчно и качествени работни места. Европейските фондове се ограбват от управляващите нагло и безогледно, вместо да служат за сближаване на жизнените стандарти и качеството на живот, да преразпределят благосъстоянието. България не успява да наваксва изоставането си от европейските страни по редица социални показатели – заетост, безработица, общ доход, работна заплата, пенсии, грамотност, достъпно здравеопазване и образование, за да преодолеем унизителните различия между европейските и българските граждани.

Движение 21 се застъпва за това, работещите да получават еднакво заплащане за равен труд, на едно и също работно място. Заплатите трябва да бъдат достойни и навсякъде в ЕС бъдат договорени минимални ставки по сектори за съответната страна.