Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Позиция за промяна на модела на финансиране на политическите партии – Движение 21

Позиция за промяна на модела на финансиране на политическите партии

Настоящият модел за предоставяне на държавна субсидия за дейността на политическите партии води до дисбаланси в политическата система и основателно провокира обществено недоволство. В някои от партиите се натрупва значителен финансов ресурс, който очевидно е излишен. Задържането с години на значими суми в банкови сметки срещу лихви или пък даряването на пари от субсидията за „каузи“ на физически или юридически лица означава, че държавното финансиране не се използва по предназначение. Основателно е очакването на значима част от обществото да бъдат променени условията за субсидиране на политическите партии.

Движение 21 обръща внимание, че субсидия от 1 лв. за получен глас ще ограничи възможностите, дори на големите партии, за извършване на организационните, обучителни, аналитични, медийни, изборни и други присъщи за политическите организации дейности, с привлечени по законен път средства. Ще бъде пряк удар по несистемните, по-малките партии, както и преграда срещу навлизането на нови играчи на политическия терен. Партиите ще бъдат принудени да търсят незаконни източници на финансиране. Черните каси и поставянето на партиите в зависимост от нелегални източници на финансиране отваря широко вратите на политиката за корупция, конфликти на интереси и злоупотреби с публични средства, в размер многократно по-голям от спестените, вследствие намаляването на субсидиите.

Движение 21 предлага по-целесъобразното стъпаловидно намаляване на размера на държавната субсидия за получен глас, спрямо броя на гласовете, както следва: до 100 хил. получени гласа да се запази сегашното положение и на партиите да се изплащат по 11 лв. за глас, от 100 хил. до 300 хил. субсидията да бъде 9 лв., от 300 хил. до 500 хил. – 7 лв. на глас, от 500 хил. до 1 млн. получени гласа – 5 лв. за глас, над 1 млн. гласа – по 4,5 лв. на глас.

Намалението засяга основно парламентарно представените партии, без реално да ограничава възможностите за функциониране на структурите им или за публично присъствие. Поради участието си в Народното събрание, тези партии получават под различни форми допълнителни привилегии и финансови бонуси, включително повече достъп до национални медии в предизборни кампании.

Същевременно, за да се води борба с незаконното финансиране и черните партийни каси е необходимо ефективно да се разследват и наказват корупцията и конфликта на интереси (апартаментите под пазарна цена, къщите за тъщи, безплатното предоставяне на луксозни жилища уж под наем, офшорните собствености и др.).

В интерес на справедливостта, участвалите в парламентарни избори коалиции от партии трябва да бъдат поставени при еднакви условия със самостоятелно явилите се партии по отношение на правото на държавна субсидия. Както партиите, така и коалициите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от 1% от всички действителни гласове на последните парламентарни избори трябва да имат право на държавна субсидия и да могат да използват за своята дейност помещения, предоставени под наем от държавата и общините.

Сумите за получаване от имащите право на субсидия партии и съответно реализираните икономии биха изглеждали така: