Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Движение 21-София: участие в изборите, но без компромиси с идеите ни – Движение 21

Движение 21-София: участие в изборите, но без компромиси с идеите ни

На 26 януари 2017 г. се проведе Конференция на Столичната организация на ПП Движение 21, на която бяха обсъдени политическите приоритети на партията, подготовката за предстоящите парламентарни избори, както и организационното състояние на структурата.

Общоприето мнение в дискусията, посветена на анализа на настоящата политическа ситуация и приоритетите за партията, беше че е необходимо Движение 21 да участва на следващите парламентарни избори, стъпила на утвърдените си позиции като солидна политическа сила, която иска да прави реални реформи и която разполага с капацитета да участва ефективно в законодателната власт и в управлението на страната.

Движение 21 ще продължи да поддържа позициите си за конституционна и радикална съдебна реформа, за поставяне на образованието и културата на първо място сред националните приоритети. Важно място в програмата на партията трябва да се отдели и на модернизирането на социалната, икономическата и финансовата политика на държавата. Тяхната цел трябва да бъде повишаването на жизнения стандарт на хората, защото бедността и социалните неравенства са пречка пред успешното развитие на цялото общество.

Общо беше мнението, че Движение 21 трябва да продължи да работи за съгласие и взаимодействие с такива организации и личности, целящи да се постигне отговорно управление, институции, служещи на хората. Провеждането на преговори за коалиционно споразумение с ПП АБВ за общо участие на предстоящите парламентарни избори получи одобрение, при условие Движение 21 да не прави компромиси с налаганите до сега ценности, принципи и идеи.

След като проведе обсъждане на работата на столичната организация в изминалия период, Конференцията се обедини около мерки за подобряване на организационното състояние. Взе се решение за обновяване на ръководството, с което беше избран нов председател и нови членове на Градски съвет на Движение 21. За председател беше избран доц. Пламен Ралчев, а за заместник-председател – Димитър Веселинов. Сред членовете, освен досегашните Данаил Георгиев, Захари Захариев, Иван Бакалов, Иван Янев, Лидия Чорбанова, Явор Александров, бяха избрани също Албена Йосифова, Виолета Прокопиева, Камелия Атанасова, Марина Василева и Полина Дикова.