Партия „Движение 21” със сериозна заявка за стабилизиране на агросектора

По предложение на земеделските производители Farmer.bg започва да представя програмите на политическите партии, адресирани до бъдещото управление в агросектора.

Целта е гласоподавателите да се ориентират в предложенията не само на утвърдените формации, но и на нови партии и коалиции, които ще избираме на 5-и октомври. Започваме представянето с политическа партия „Движение 21”, която за първи път участва в изборите.

За разлика от повечето политици, които поставят в приоритетите си насърчения за дребните производители и малките фирми, без да конкретизират самите мерки, представителите на „Движение 21” очевидно са анализирали досегашните пречки. Затова и в предизборната си кампания са делови и изключително прецизни в излагането на бъдещите политики.

Според експертите, за да се преодолее асиметрията между растениевъдството и животновъдството, е време с национални и европейски средства да се прилагат програми, които да насърчават инвестициите в смесени стопанства. За целта е важно да се създадат условия, които да насърчават зърнопроизводители и други фермери да инвестират и в животновъдството. Това би могло да стане с умелото синхронизиране в подпомагането по линия на директните плащания, програмата за селските райони и националните програми за отпускане на държавна помощ.

От партията имат за цел да предприемат и конкретни действия за възстановяване на производството на зеленчуци, плодове, мед, етерични масла и други традиционни култури.

Чрез данъчни и кредитни облекчения ще бъдат насърчавани и дребните фермери и малките стопанства (особено в полупланинските и планински региони), за които се отваря голяма ниша в производството на специфични хранителни продукти, както и продукти на биологичното земеделие и животновъдство.

За да се подкрепи кооперирането между производителите, от „Движение 21” възнамеряват да се инвестира за развитие на транспортната и на пазарната инфраструктура. Особенно важно е да бъде създадена ефективна система от стокови борси, тържища и пазари, оборудвани с хладилници и съоръжения за първична обработка на продукцията.

Успоредно с това ще бъдат насърчавани производствените вериги за преработка предимно на местни суровини, като фокусът ще бъде върху производство на продукти с високо качество и висока добавена стойност.

От партията предлагат да се децентрализира работата на фонд „Земеделие”, като се делегират функции и задачи на структурите му регионално и на общинско ниво.

За целта се предвижда създаване на електронна връзка, която да координира дейността и с останалите оперативни програми, кореспондиращи с аграрния сектор и селските райони.

Съвременното управление в агросектора ще бъде немислимо без съставянето и финансовото осигуряване и обвързването с пътна карта за изпълнение на подсекторни програми за: напояване и преодоляване на водния дефицит; запазване и повишаване на почвеното плодородие; устойчиво стопанисване и опазване на горите за запазване на тяхната икономическа, екологическа и социална стойност; отглеждане на източници на биоенергия и индустриални култури като соя, памук, коноп, лен, захарно цвекло и др.; запазване на растителното и животинско биоразнообразие в полупланинските и планински региони.

Източник farmer.bg