Икономическият екип на „Движение 21” организира поредица от срещи с бизнеса в различни региони

Икономическият екип на „Движение 21”, начело с изтъкнатият финансов експерт доц. Стоян Александров, организира поредица от срещи в различни региони на страната с представители на микро, малкия и средния бизнес.

Целта е да запознаем бизнеса с приоритетите на „Движение 21”, каза лидерът на партията Татяна Дончева. От първостепенно значение за нас са борбата с монополите и нелоялната конкуренция, повече субсидии за зеленчукопроизводителите и животновъдите, съобразяване на средното образоване с нуждите на бизнеса, изваждане на прокуратурата от съдебната система. В листите на „Движение 21” няма партийци, а доказани есперти със свободни професии и хора от дребния и средния бизнес.

На всяка от срещите по региони са поканени по над 150 фирми от различни сектори на икономиката. Първата ще се проведе на 25 септември т.г. в Търговище и за участие в нея са поканени фирми от Търговище и Шумен. На 29 септември „Движение 21” организира среща с бизнеса от Пазарджик и региона. А на 30 септември ще се има две срещи в София – на едната ще присъстват млади предприемачи, а на другата – организации, които имат пряко отношение към проблемите на здравеопазването у нас.