„Движение 21“ подписа петиция в полза на хората с увреждания

Останалите партии отказват да поемат ангажимент

Кандидатите за депутати Данаил Георгиев, Симеон Славчев, Лидия Чорбанова, Иван Янев, Павлина Ковачева и д-р Зорина Петрова се срещнаха с представители на неправителствената организация Център за независим живот. По време на срещата бяха обсъдени основни проблеми на хората с увреждания, които от години стоят нерешени – сред тях са проблемите с преодоляването на градската среда и сериозните трудности със заетостта. От Центъра попитаха имат ли право въобще хората с увреждания на работа, след като не им се предоставят адекватни условия за трудова заетост. Организацията смята, и че ТЕЛК-овите решения трябва да бъдат преразгледани, тъй като не отговарят на съвременния начин на оценяване на състоянието на хората с увреждания. От „Движение 21“ подписаха петиция на Центъра за независим живот, наречена „Петиция за ангажименти, а не за голи обещания!“. От организацията са се свързали и с други партии, за да подпишат документа, но до този момент само Движението е подкрепило исканията им.

sporazumenie