Средното образование трябва да се съобразява с икиномическия профил на всеки регион

Средното образование трябва да бъде съобразено с икиномическия профил на всеки регион в страната. Това са заявили мениджъри и служители на една от големите птицекланици в Хасково на среща с лидера на „Движение 21“ Татяна Дончева и водача на листата в града Пламен Марков. Работниците на предприятието, което изнася 95% от продукцията си, са заявили, че в града има необходимост от професионална гимназия за селско стопанство.

Съобразяването на образованието с нуждите на пазара е един от трите основни приоритета за „Движение 21“. Целта на мярката ще е да намали младежката безработица, а бизнесът да намира квалифицирани служители за свободните си работни места.

По-късно през деня Татяна Дончева, Стоян Александров и Пламен Марков посетиха Димитровград.