Движение 21 подкрепя гражданската инициатива за справедливи данъци

В продължение на последователните ни усилия за налагане на повече справедливост и солидарност в обществото, ПП Движение 21 се присъединява към гражданската инициатива за преразпределяне на данъчната тежест в България. Смятаме че не може да има справедлив обществен ред с несправедлив данъчен модел.

Данъчната система в България днес е грубо изкривена.  Сравнението с останалите страни членки говори, че не е от европейски тип. Преките данъци у нас са ниски за сметка на най-високите в Европа косвени, тоест невидими данъци. През 2015 г. 50.3% от данъчните приходи в България идват от данъци върху продукти, докато тяхното средно значение за Европейския съюз е 28%. Българската хазна се пълни от данъчното облагане на хляба, на лекарствата, на горивата, на книгите – всичко онова, което всеки човек купува, за да може семейството му да живее. В България, противно на останалите европейски страни, липсват редуцирани ставки на ДДС за продукти от първа необходимост. За българската хазна няма значение дали купуваш яхта или учебник за детето: върху всичко се начислява 20% данък.

Това е само една от проявите на дълбоката данъчна несправедливост у нас. За разлика от развитите западни демокрации, в България прогресивният данъчен модел е сменен с „плосък“. Още по-негативно е, че в България няма необлагаем минимум за доходите и стотици хиляди бедни хора, борещи се за минимална работна заплата, буквално отделят от залъка си, за да си платят налозите.

През последните десетилетия в България целенасочено се осъществява данъчна стратегия, която стъпка по стъпка сведе до минимум бюджетния принос на големия бизнес и най-богатите, стоварвайки бремето върху мълчаливото мнозинство. Последствията – изследвания показаха, че разликата между доходите на най-бедните и най-богатите 10% от българите е вече 13 пъти, докато в Европейския съюз е 8.5 пъти, а в съизмерими с нас страни като Чехия, Словакия и Словения – под 6 пъти. Безотговорна данъчна политика дълбае пропасти, които заплашват целостта и бъдещето на българското общество и държава.

Сегашният данъчен модел в България ощетява обществения интерес. Призоваваме за всеобхватна данъчна реформа, която да започне от следните мерки:

  • Въвеждане на намалени ставки на ДДС от 9 % (каквито са за туризма) за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги.
  • Въвеждане на необлагаем минимум за доходите на физическите лица поне до текущия размер на минималната работна заплата – 460 лева месечно.

Убедени сме, че благоденствието на България е възможно само след възстановяване на баланса в данъчната система. Смелата данъчна реформа е неизбежна, ако България вижда бъдещето си като европейска демокрация!

 

Подкрепете петицията на специалната интернет страница: spravedliva.bg/petition.