септември 11, 2017

Day

В продължение на последователните ни усилия за налагане на повече справедливост и солидарност в обществото, ПП Движение 21 се присъединява към гражданската инициатива за преразпределяне на данъчната тежест в България. Смятаме че не може да има справедлив обществен ред с несправедлив данъчен модел. Данъчната система в България днес е грубо изкривена.  Сравнението с останалите страни...
Read More

Последни коментари