Кандидатска листа за изборите за Европейски парламент

Кандидатска листа

на ПП „Движение 21“ за изборите за български представители в Европейския парламент


1. Данаил Георгиев

Роден в Ловеч. Завършил Езиковата гимназия в Ловеч с профил немски и английски език. Магистър по международни отношения от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Професионална специализация – парламентарен и граждански контрол в областта на външната политика, отбраната и сигурността. С дългогодишен опит като експерт на парламентарните комисии по отбрана и външна политика и отбрана, както и в неправителствения сектор. Завършил редица курсове и обучителни програми по специалността. На 41 г.


2. Д-р Лидия Чорбанова

Родена в Карлово. Бакалавър по Политология и държавна администрация от National and Kapodistrian University of Athens, Атина, Гърция и магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, МУ София. Защитила докторска степен по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията от Медицинския университет в София, със специализация в областта на демографските политики в здравеопазването, майчиното и детско здраве. Има специализации по „Международни отношения и европейски науки” в National and Kapodistrian University of Athens и “Регионалната политика на ЕС и процеса на разширяване в Централна и Източна Европа” в “Pantios” Institute for political and social sciences, Атина, Гърция. С дългогодишен опит в неправителствения сектор, включително като съветник по регионалната и социална политика на члена на Европейския парламент от гръцката партия Сириза Костадинка Кунева. Работи в сферата на иновативните медицински и биотехнологични продукти.


3. Д-р Иван Янев

Писател, доктор по история, магистър по история, магистър по публична администрация с профил държавна администрация, магистър по специална педагогика; Председател на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“, секретар на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“, член на управителния съвет на Съюза на слепите в България; Автор на множество статии, доклади, есета, книги, в областта на историята, политиката, спорта, хората с увреждания и художествената литература. На 42 г.


4. Драгомир Ошавков

Магистър по право от Софийския университет, адвокат в Адвокатска колегия – Бургас. Владее английски и руски език. Семеен, с две деца. На 44 г.


5. Светлозар Златев

Роден в гр. Попово. Живее и работи в гр. Варна. Завършил “Счетоводство и контрол” в Икономическия университет – Варна. Притежава над двадесетгодишен опит в областите туризъм и финанси. Владее английски език. На 49 г.


6. Доц. д-р Пламен Ралчев

Роден в Ботевград. Завършил е английска езикова гимназия и висше образование по международни отношения. Има докторска степен по политология. Доцент в Катедра „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство – София. Специалист в областта на международните отношения и международните комуникации, външната политика и сигурността, съвременната европейска политика. Специализирал е в Центъра за стратегически и международни изследвания – Вашингтон, и е бил стипендиант на Британския съвет в Университета в Бристол, Великобритания. Владее английски и руски, ползва немски език. Женен, има две деца. На 42 г.


7. Павлина Ковачева

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност математика и физика. Работила като преподавател над 16 години. В момента е собственик на компания за управление на имоти и управител и съсобственик на компания за производство и търговия с дамски облекла.


8. Боряна Петкова

Магистър „Политически мениджмънт“, докторант по направление „Съвременна българска политика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.  На 31 г.


9. Д-р Иван Събев

Бакалавър „Счетоводство и контрол” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов и магистърска по „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”. През 2018 г. придобива ОНС „Доктор“ по научна специалност: „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)”. Към настоящият момент е асистент д-р в Катедра Мениджмънт към Факултет „Стопански“ на Технически университет – Габрово. Развива собствен бизнес в сферата на туризма. Разполага с апробирани знания, опит и възможности в сферата на образованието, науката, културата и икономиката. На 28 г.


10. Д-р Вяра Гришина

Родена в Монтана. Завършила езикова гимназия с профил английски език в Монтана. Висше образование по ветеринарна медицина във Ветеринарномедицински факултет при Тракийския университет – Стара Загора. Освен към ветеринарна медицина, която практикува в региона на гр. Хисаря и околните селища, има сериозен интерес към просперитета на фермерския бизнес и животновъдството в България. Стреми се към издигане на социалния и професионален престиж на ветеринарните лекари, чрез превръщането на ветеринарномедицинската дейност в свободна и саморегулираща се професия. Приоритет за д-р Гришина е също опазването на животинските видове и техните местообитания, както и опазване на околната среда.


11. Емил Тарасов

Роден в гр. София. Завършил висше образование в НСА „Васил Левски“ – Педагогика на обучението по физическо възпитание и Спортен мениджмънт. Работи в Дирекция „Сигурност“ на Летище София. Притежава опит също като управител и съдружник във фирма, занимаваща се с търговия и ресторантьорство. На 49 г.


12. Александър Денев

Роден в гр. Трявна. Завършил висше образование бакалавър по Политология в Пловдив. Магистър в Академията на МВР Специалност „Защита на националната сигурност“. Работи с сферата на сигурността в частния сектор. Футболен съдия като хоби. На 32 г.


13. Димитър Веселинов

Възпитаник на НПМГ „Ак. Любомир Чакалов“. Висше образование със специализация зоология на гръбначните животни и антропология от СУ„Св. Климент Охридски“. Притежава професионална квалификация „Маркетинг и реклама“. Има професионален опит в държавното управление и администрация, в делово общуване и административна етика, разработване на вътрешно нормативна уредба, при вземане на решения по управление на проекти, при въвеждане на иновации, свързани с електронното и информационно обслужване  и управление на качеството на публичните услуги. На 50 г.


14. Иван Вацев

Роден в Пазарджик. Полиглот, Магистър икономист. Притежава богат опит в бизнес администрацията. Лични интереси в сферата на здравословния и природосъобразен начин на живот. На 38 г.


15. Юлия Малешкова 

Родена в гр. Варна. Завършила френска гимназия във Варна. Магистър по „Корпоративни финанси“ от Икономическия университет – Варна. Има над десетгодишен професионален опит в банковата сфера. По настоящем  работи като специалист Анализ на кредитния риск.


16. Благовест Георгиев

Юрист с дългогодишен опит във финансите. Отговорен и постоянен в преследването на поставените цели. На 38 г.


17. Гергана Неделчева Георгиева

Родена в гр. Силистра. Живее и работи в Бургас. Завършила Английска езикова гимназия гр. Силистра. Висше образование – География, в СУ “Св. Климент Охридски” и Финанси във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Работи като главен счетоводител в частния сектор. Владее английски и руски език.