април 2018

Month

За заседанието на GUE/NGL в София, за предстоящите европейски избори лидерът на Д21 Татяна Дончева пред репортера на News.bg Десислава Антова. Г-жо Дончева отправихте тежки критики относно върховенството на закона пред обединената левица от GUE/NGL в Евроепейския парламент. Защо? Какво ново ви казах? Това, което казах, е ново за гостите в ЕП, защото те са чужденци и не знаят...
Read More

Последни коментари