септември 2022

Month

Честит първи учебен ден!През 1921 г. правителството на Александър Стамболийски взема решение за промяна на първия учебен ден от 1 септември на 15 септември, съобразявайки се с ежедневните нужди на населението, а именно с цел децата да помагат в прибирането на реколтата.Вече 101 години, датата 15 септември обединява и малки и големи, и учители и...
Read More

Последни коментари