август 2022

Month

ПП Движение 21 ще се готви за участие в местните избори и в изборите за 49-ото Народно събрание На прага на поредните парламентарни избори, със съжаление констатираме, че влошеното състояние на политическата система, острото политическо противопоставяне, липсата на опит, знания, комуникационни умения и адекватна самопреценка сред немалко от политиците, за пореден път ще доведат до...
Read More

Последни коментари