януари 2022

Month

Въведеното извънредно положение в България през месец март 2020 г.постави хората в безпрецедентна ситуация. Времена, в които всички ниетрябваше да се учим на нов „модел на живеене“, съобразявайки общуванетои поведението си с  – COVID-19. Разбира се, появиха се крайно полярнипозиции и твърде разнопосочни експертни обяснения и тълкувания на новата ситуация. И независимо от това към...
Read More

Последни коментари